Regelgeving 2024

Regelgeving brandveiligheid vanaf 2024

Geen scoot-mobielen en meubilair in gangen van woongebouwen

Vanaf 1 januari 2024 zal er een belangrijke wijziging plaatsvinden in de regelgeving rondom brandveiligheid in woongebouwen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt daarom op dit onderdeel aangepast om de veiligheid van bewoners nog meer te waarborgen. Zo mogen er geen brandbare objecten meer in de gangen en andere gemeenschappelijke verkeersruimtes van woongebouwen staan. Dit geldt ook voor scoot-mobielen.

Wat verandert er?
In hoofdstuk 6 (Gebruik van bouwwerken) van het Bbl worden in afdeling 6.2 (Brandveiligheid) twee nieuwe artikelen toegevoegd. Deze artikelen stellen specifieke eisen aan het brandveilig gebruik van vluchtroutes in woongebouwen. Er wordt een (niet limitatieve) lijst gegeven van objecten die voortaan niet meer in de vluchtroute mogen staan:

 • Meubilair, tenzij het onbrandbaar is
 • Elektrische vervoersmiddelen zoals scootmobielen
 • Huisvuil, grofvuil, oud papier, kratten
 • Decoraties, tenzij deze onbrandbaar zijn

 • Daarnaast mogen er geen objecten zijn die de vluchtroute belemmeren. Dit houdt in dat de bouwkundige vrije breedte van de verkeersruimte (zoals gangen en trappen) niet mag worden ingeperkt, tenzij er minstens een beschikbare breedte overblijft van 1,2 meter.

  Implicaties
  Er zal meer gecommuniceerd en gehandhaafd moeten worden om te zorgen dat de nieuwe regels nageleefd worden. De aanpassing vereist een heroverweging van de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes.

  Hoe nu verder?
  Het is van belang voor bewoners om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen. Aanpassingen in de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes kunnen vereist zijn en het is raadzaam om dit ruim voor de implementatiedatum van 1 januari te doen.

  Conclusie
  De nieuwe regels omtrent brandveiligheid in woongebouwen zijn een belangrijke stap in het verhogen van de veiligheid van bewoners. Hoewel dit mogelijk voor wat ongemak kan zorgen, is het uiteindelijke doel om een veiligere woonomgeving voor iedereen te creëren.