Bestuur van de VvE Fresia J3 (met ingang van 23-6-2021)

  • Voorzitter vacant (Jan Daniels afgetreden op 21 maart 2023)
  • Secretaris Paul Verhoeff
  • Penningmeester Jan Morsch

Samenstelling van het bestuur
Ons bestuur heeft jaren bestaan uit drie personen. Geheel volgens de regels. Na het aftreden van onze voorzitter Jan Daniels bestaat het bestuur uit 2 personen, Jan Morsch en Paul Verhoeff. Formeel is dat onjuist. Volgens het modelreglement moet het bestuur altijd bestaan uit een oneven aantal bestuurders:
Dus drie (of vijf, of zeven) bestuursleden of slechts één. Twee mag niet.

Leden van de VvE Fresia J3

  • Paul Verhoeff
  • Leo en Joke Grimbergen
  • Maja Kramer
  • Jan en Truus Daniels
  • Jan Morsch en Nel Olsthoorn
  • John en Gonny Holsberg
  • Olav en Ulrike Du Ry van Beest Holle

Ter herinnering, ook gevonden in het modelreglement:
Het nemen van besluiten
De voorzitter van de ALV (niet vanzelfsprekend de voorzitter van de VvE) bepaalt al dan niet per onderwerp de wijze waarop gestemd wordt.
• schriftelijk met stembiljetten op naam;
• per handopsteking;
• op afroep.
Dus niet door te vragen of men het er mee eens is of door de vraag te stellen wie er tegen is. Ook niet door de mededeling dat er kennelijk genoeg voorstanders dan wel tegenstanders zijn.