Bouwgegevens

Hier komen eventuele bouwtekeningen. Als eerste kregen we te maken met lekkage onder een kozijn optredend. Om die reden was het noodzakelijk een constructietekening te vinden van de waterafvoer onder de kozijnen.

Het blauwe lijntje geeft het kanaaltje weer waardoor vocht dat zich heeft verzameld voor (niet onder) een kozijn kan worden gedraineerd naar het balkon eronder. Dat kanaaltje heeft beperkte capaciteit. Als er teveel water binnendringt bij het kozijn boven het kanaaltje, zal het water onvoldoende kunnen worden verwerkt en zoekt het water een alternatieve route. Met lekkage in het onderliggende appartement tot gevolg. In de loop van de tijd kan dit kanaaltje ook door vuil verstopt raken. Een grote hoeveelheid regenwater kunnen deze kanaaltjes nooit verwerken.
Op het Franse balkon van het penthouse van J3 is de bovenkant van het betreffende gootje dicht gekit. Er kan dus in principe geen regenwater meer instromen. Alleen optredend condens zal kunnen drogen.
Voor de verwerking en afvoer van grote hoeveelheden regenwater zijn de kanaaltjes niet geschikt.