Gasinstallatie

Achtergrond

Eind september 2010 werd ons gebouw met de zeven appartementen opgeleverd. Ieder appartement was daarbij voorzien van een eigen HR-ketel, aangesloten op eigen aan- en afvoerkanalen (respectievelijk luchtaanvoer en rookgasafvoer). Deze individuele kanalen lopen door twee schachten verticaal door het gebouw waarvan verderop foto’s staan. Op het dak eindigen deze kanalen in een grote kap, met verschillende benamingen, een combikap, dakkap of prefab schoorsteen. Met ook nog buizen voor de rioolontluchting en de afvoeren van de mechanische ventilaties.

Verklarende terminologie
Rookgasafvoer = RGA
Flexibele rookgasafvoer = bijvoorbeeld de Miniflex van Burgerhout (iets buigzame buis met ribbels, lijkt op grote stofzuigerslang).
Individuele rookgasafvoer = per appartement een eigen rookgasafvoer met per appartement gescheiden kanalen van ketel tot de schoorsteen.
Schacht = gemetselde verticale ruimte (±60x90cm) waarin zich buizen en kanalen bevinden (beetje vergelijkbaar met meterkast waarin de wateraansluitingen, elektra en gasbuizen verticaal door de appartementen en etages lopen).

De wet- en regelgeving (Gasketelwet)

De rookgasafvoer is met stip de grootste veroorzaker van ongevallen met koolmonoxide. Doel van de Gasketelwet is om het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag te brengen. Op 1 oktober 2020 trad deze Gasketelwet in werking. Omdat de installateurs deze termijn niet konden realiseren werd een overgangsperiode afgesproken. Per 1 april 2023 is de overgangsperiode voorbij en werd de wet voor iedereen van kracht. Dat betekent dat per 1 april 2023 alleen gecertificeerde bedrijven en vakbekwame monteurs mogen werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer. Monteurs moeten dan beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en bedrijven over een BRL-certificaat. Daarnaast komt er een meldingsplicht voor onveilige installaties. Wie niet aan deze eisen voldoet is na 1 april 2023 strafbaar.

De situatie bij onze acht gebouwen (J1-J8)
HR-ketels hebben een levensduur van circa 15 jaar. Onze ketels zijn opgeleverd in 2010 en zullen daarom binnen enige jaren moeten worden vervangen, al dan niet in een hybride uitvoering. Daarbij is het sinds 1 april 2023 verplicht om ook de RGA te vervangen (altijd indien ouder dan 5 jaar). Ofwel door een compleet nieuwe buis of door een buis met een iets kleinere diameter van bovenaf in de oude buis te schuiven.
Tijdens de bouw sloten de buizen in de noordoostelijke schacht in de dakkap niet goed aan en werden bochten gebruikt om de aansluiting te realiseren. Met deze bochten was in principe niets mis, het voldeed zowel in de praktijk als binnen de wet aan alle regels. De nieuwe gasketelwet stelt echter strengere eisen aan de rookgasafvoer. De wet eist nu absolute zekerheid voor de RGA, er mag geen lekkage buiten de RGA optreden. Met die strengere eis wil men het aantal koolmonoxideslachtoffers verder verlagen. De nieuwe wet laat twee opties voor een veilige oplossing. Bij plaatsing van een nieuwe HR-ketel moet óf een compleet nieuwe RGA worden geplaatst óf een binnenbuis die dezelfde zekerheid biedt.
Precies daar ontstaat bij onze gebouwen het probleem. Een compleet nieuwe RGA ter vervanging van de aanwezige RGA is een bouwkundig complexe operatie en daardoor erg duur. Plaatsing van een veilige binnenbuis is simpel, ware het niet dat die buis door de aanwezige bochten niet naar binnen kan worden geschoven. Er zijn dus twee stappen nodig om ons probleem met de RGA aan te pakken.
Om de nieuwe binnenbuis te kunnen aanbrengen moeten die bochten er eerst uit. Een nieuwe kap kan die bochten wegnemen. Daarmee creëer je voor iedere eigenaar de mogelijkheid om bij het installeren van een nieuwe ketel de noodzakelijke binnenbuis te plaatsen die de gasketelwet eist. Je verplicht dus niemand om bij een nieuwe kap ook meteen een nieuwe ketel te moeten kopen. Sommige installateurs adviseren alles in een keer te doen. Nodig is dat echter niet. Het direct plaatsen van een binnenbuis levert het probleem op dat de oude ketel niet op de kleinere diameter mag worden aangesloten. Laat de nieuwe binnenbuis (Miniflex van Burgerhout) dus pas plaatsen bij installatie van een nieuwe ketel. Dat je iets goedkoper uit bent als alles in één keer wordt aangepakt is evident, maar conflicteert met de vrijheid van iedere eigenaar.

Over de buizen in de zuidwestelijke schacht is niets bekend, we hebben er geen foto’s van. Er zal moeten worden bekeken of ook in die schacht bochten een probleem veroorzaken, maar een nieuwe dakkap zal al deze problemen oplossen.

Zo simpel is de vervanging van de RGA door de Miniflex buis van Burgerhout.
Video van theoretische plaatsing Miniflex (animatie).
Video van praktische plaatsing van Miniflex.
N.B. Per ketel is maar één Miniflex aansluiting nodig, de buis voor de toevoer van verse lucht blijft ongewijzigd.

Hoe weet je of het tijd is om de cv-ketel te vervangen?
De gemiddelde cv-ketel gaat tussen de 12 en 15 jaar mee. Heeft de cv-ketel deze leeftijd inmiddels behaald, dan moet je er rekening mee houden dat ‘ie een dezer dagen weleens klaar kan zijn. Er zijn twee tekenen die erop duiden dat de cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is:
– Het meest duidelijke teken is als er steeds meer storingen optreden en de installateur regelmatig moet langskomen.
– Een ander teken is als de energierekening omhoog schiet zonder dat daar duidelijke redenen voor zijn. Meestal is het rendement dan aan het afnemen en moet de ketel steeds meer energie inzetten om het huis warm te krijgen. Als er dan ook nog reparatie bijkomen wordt het dubbel duur.

De eisen die gesteld worden aan het rookgasafvoersysteem en de verwerking zijn o.a. omschreven in: EN 14471
– Er mogen geen verschillende materialen in het afvoerleidingsysteem (RGA) worden toegepast.
– De leidingen moeten van dezelfde fabrikant zijn.
– Om stilstaand condens in het afvoersysteem te voorkomen moet het afschot naar de ketel minimaal 3° hebben (dat is 5cm per meter).

Eisen aan de bouwkundige schachten in ons gebouw
brandwerendheid: Daarvoor kan het nodig zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de afdichting van doorvoeringen van leidingen door de schachtwand, bijvoorbeeld door middel van brandmanchetten of -kleppen.
rookwerendheid: De rookwerendheid van de nieuw te plaatsen schachtwand, met inbegrip van de hierin aangebrachte doorvoeringen, mag niet slechter zijn dan die van de feitelijke bestaande situatie en moet ten minste voldoen aan niveau bestaande bouw. Voor niveau bestaande bouw geldt, volgens artikel 2.100 eerste lid, dat de weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment ten minste 20 minuten moet bedragen. Als de bestaande schachtwand geen onderdeel uitmaakt van het brandcompartiment, geldt voor de bestaande schachtwand dus geen eis voor de weerstand tegen rookdoorgang. Een weerstand tegen rookdoorgang tussen twee ruimten wordt gezamenlijk geleverd door alle rookwerendheden op de rookverspreidingstrajecten tussen die ruimten. Een afzonderlijke scheiding hoeft daarom geen rookwerendheid te hebben als de overige scheidingen op de trajecten samen al voldoende rookwerendheid hebben. Alleen als zonder een bepaalde mate van rookwerendheid van de nieuwe schachtwand de vereiste weerstand tegen rookdoorgang (wrd) van een woning naar een (extra) beschermde vluchtroute niet wordt behaald, is dus die mate van rookwerendheid vereist. Dit volgt dan uit artikel 2.95 tweede lid. Voor verbouw is de wrd-eis R200.

– De schacht dient voorzien te zijn van 2 ventilatiegaten van minimaal 100×200 mm 75mm boven de eerste verdieping voor de luchtinlaat, en 2 ventilatiegaten van dezelfde grootte 75mm onder de tweede verdieping voor de luchtuitlaat. Hanteer een straal van minimaal 75mm vrij van obstakels rondom de ventilatiegaten, om een vrije in- en uitstroom van de convectielucht te garanderen. De onderkant van de schacht wordt afgesloten met een plafondplaat. Om voldoende warmte af te voeren dient de bovenkant van de schacht geventileerd te zijn, waarbij de ventilatieopening minimaal 20mm verwijderd is van de buitenbuis (bijvoorbeeld: diameter 200 is de oppervlakte van de ventilatieopening 185 vierkante centimeter). (Hier begrijp ik niets van)

Ben ik bij plaatsing van een warmtepomp verplicht de cv-ketel ook waterzijdig in te regelen?
Ja.
Om onze klimaatdoelstellingen te halen en als randvoorwaarde om een goed werkende warmtepomp te plaatsen, is het belangrijk om het warmteafgiftesysteem (onder andere de radiatoren) goed in te regelen. Om die reden is het waterzijdig inregelen ook opgenomen in het Bouwbesluit als verplicht aandachtspunt. Het waterzijdig inregelen levert een besparing op van 15 procent op het energiegebruik ten opzichte van een niet-ingeregeld systeem. Tip: kies voor het dynamisch inregelen waarbij de flowbegrenzer een bepaald debiet handhaaft bij een fluctuerende druk.

Samenvatting:
– De luchtaanvoer moet van buitenshuis komen en luchtdicht zijn.
– Flexibele RGA’s mogen alleen verticaal worden gebruikt (horizontaal een starre buis).
– De RGA moet stevig gebeugeld worden.
– De RGA mag niet met schroeven vast worden gezet (geen inwendige Parkers).
– Het condensaat van de rookgassen moet door goed afschot in de juiste richting worden afgevoerd (naar de ketel toe).
– Een RGA mag niet ouder zijn dan 5 jaar bij plaatsing van een nieuwe cv-ketel.

Conclusie:
Bij vervanging van de HR-ketel moet de RGA, indien ouder dan 5 jaar, compleet worden vernieuwd.


Informatie Rijksoverheid: Handreiking voor vve-besturen, vve-beheerders en professionele verhuurders.
De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen.

Hoe kunnen onze problemen worden opgelost?

 • Verwijder de bestaande dakkap/combikap (bv. met een steiger vanaf het terras) en maak de bochten minder scherp. Dit is de simpelste en goedkoopste optie.
 • Een alternatief zou kunnen zijn om de schachten vlak onder de dakkap ruim te openen en de bochten compleet te verwijderen. Daarna zou de Miniflex-slang met de hand over het ontbrekende stuk kunnen worden overbrugd.
 • Iets ingewikkelder is het om net onder de dakkap/combikap de schacht te openen en de scherpe bochten eruit te halen, maar wel de buis door te laten lopen.
 • Vervang de huidige dakkap/combikap door een passende nieuwe kap. Een forse investering.
 • Als de oorspronkelijke rookgasafvoerbuis zijn bochten kwijt is kunnen de Miniflex buizen worden ingebracht en worden aangesloten op de accessoires voor beide uiteinden. Kosten gemiddeld € 400 aan materiaal per appartement. Bij de onderste appartementen zijn de kosten iets hoger door de grotere afstand.

  Alle opties lossen het probleem ook voor de toekomst op. Iedere 15 jaar kan de gebruikte inwendige buis worden verwijderd en een nieuwe buis worden geplaatst.

  Jaarlijks onderhoud ketel en RGA.
  Een punt waarover wij als VvE moeten nadenken is het jaarlijkse onderhoud van ketel en RGA. Nu regelt iedere eigenaar het onderhoud van zijn eigen ketel zelf. Aangezien bij dat onderhoud tegenwoordig ook de RGA dient te worden beoordeeld lijkt het mij beter als wij als VvE kiezen voor één installateur die het jaarlijkse onderhoud uitvoert. Ook verzekeringstechnisch is dat beter. Welke installateur dat is moeten we samen beslissen.

  Onze combikap, ook wel dakkap of prefab schoorsteen genoemd.
  Boven op die kap zijn zes kleine schoorstenen te zien met nog één erachter. Dat zijn in 2023 de rookgasafvoeren van onze ketels.

  Individuele kanalen (schematische aan- en afvoer) aansluiting onze ketel
  De situatie bij ons. Iedere ketel heeft een eigen aan- en afvoer-kanaal. De aansluiting van onze eigen ketel op onze eigen kanalen.

  Onze individuele luchtaanvoerbuizen en rookgasafvoeren (RGA’s) hebben een diameter van 80mm. Bij aanbrengen van een nieuwe buis voor een rookgasafvoer in de 80mm buis wordt de afvoer kleiner. De buitenmaat van de vernieuwde buis is 63mm en de binnenmaat 54mm. Het gebruik van 50mm rookgasbuizen is soms alleen toegestaan als de luchtaanvoerbuis een diameter van 80 mm heeft. Vraag ernaar bij je installateur of kijk op de site van de fabrikant.
  De controle van de verbranding vindt plaats via de openingen met de witte schroeven op de ketel. Onder aan de RGA.

  Wetgeving en certificaten

  Vanaf 1 april 2023 mogen alleen bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. Certificaten worden afgegeven door hiervoor aangewezen certificerende instellingen op basis van aangewezen certificatieschema’s. Gecertificeerde bedrijven worden opgenomen in het Register gasverbrandingsinstallaties.
  Register gecertificeerde bedrijven


  Controleer bij inschakelen van een installateur om een nieuwe ketel te laten plaatsen eerst de geldige certificaten. Is het bedrijf en de monteur certificaathouder? Vraag om het bewijs.

  Het probleem en de oplossing
  Onze schacht in opbouw met de niet goed uitgelijnde dakkap. Rechts niet zichtbaar is de andere schacht. de drie kleine buizen rechts zijn drie rookgasafvoeren. De problematische bochten (de witte buizen)


  Te scherpe bochten in de kanalen maken aanpassingen nodig, mogelijk een nieuwe dakkap.

  Op 22 augustus 2023 ontvingen wij de offerte voor vervanging van de dakkap op ons dak. Die vervanging leek nodig om een goede basis aan te leggen voor de vervanging van de RGA’s om de 15 jaar. Met de bochten van de kanalen in de oude situatie lukte dat niet. De prijs voor deze aanpassing was € 6.000,00. Een fors bedrag, maar mogelijk een goede investering voor de oplossing van een probleem. Naast deze vernieuwing moeten in de bestaande RGA’s nieuwe RGA-buizen worden aangebracht.

  De vraag kwam op of de bochten minder scherp zouden kunnen worden gemaakt. Daar gaan wij eerst naar kijken. Daarnaast kwam even het idee op of de Miniflex niet in de huidige aanvoerbuis van de buitenlucht zou kunnen worden geplaatst, daar zitten minder bochten in?

  Alternatieven?
  Er zijn verschillende opties om de reparatie net onder en in de combikap uit te voeren. Van binnenuit op onze vliering zou kunnen, maar heeft grote nadelen. Een alternatief zou met een dure hoogwerker kunnen zijn, maar een steiger zou ook kunnen. Een steiger geplaatst op ons grote terras met een horizontale dwarsverbinding om de combikap heen.

  Nieuwe RGA
  De Miniflex van Burgerhout ziet er uit als een ruime stofzuigerbuis. Deze buis wordt vanaf het dak in de bestaande verticale RGA geschoven en verbonden met een vast horizontaal buisdeel dat aangesloten wordt op de nieuwe HR-ketel. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 20 per strekkende meter buis. De luchttoevoerbuis verandert niet.
  Op de foto de Miniflex van Burgerhout met een diameter van nominaal 60mm. Deze slang is vrij stug, waardoor bochten moeten worden vermeden. Hij wordt vanaf het dak recht naar beneden ingevoerd tot het horizontale deel. Daar wordt een 90graden bocht aan vastgezet en met een vaste buis verbonden met de nieuwe HR-ketel.

  Een individueel kanaal, zoals bij ons De dubbelwandige Miniflex die wordt ingeschoven  Materiaalkosten Miniflex RGA voor één appartement bij een schoorsteenlengte van 10 meter.
  Voor andere lengtes is alleen de slang korter of langer. Per meter rond de € 20.

  Onderdeel prijs
  Slang 10 m € 160
  Veiligheidsdoorvoer € 110
  Koppelset € 60
  Buitenkap € 70
  Totaal € 400


  Nieuwe dakkap

  Om het probleem ook voor de toekomst op te lossen kan een nieuwe dakkap worden gemaakt en geplaatst. Daarmee zijn de bochten in de rookgasafvoeren weg te halen. Daardoor kan ook in de toekomst eenvoudig een oude Miniflex worden verwijderd en nieuw geplaatst. Het in de bouw gerezen probleem los je daarmee op. Het is niet de goedkoopste oplossing, maar wel de beste.
  Offerte nieuwe dakkap door HDA- 2310714
  Als je de offerte goed doorleest is het te zien dat de dakkap zelf minder dan € 1.800 kost. De rest zijn arbeidsloon en de huur van een hoogwerker of kraan om de kap op het dak te plaatsen. Het heeft dus niet veel zin om te wachten of andere gebouwen meedoen. Alleen op de kraan zal dat enige besparing kunnen opleveren. Vermoedelijk wordt de besparing teniet gedaan door de prijsstijgingen die intussen zijn gevolgd.  NB Als er een nieuw onderzoek aan je dakkap moet plaatsvinden denk er dan aan om alleen een onderzoek te laten doen zonder rapport. Het onderzoek is meestal gratis (in de verwachting dat zij de opdracht tot herstel krijgen), het maken van een rapport is heel duur (> € 1.000). Eigenlijk wil je alleen maar weten of de binnenbuis er zonder problemen in kan worden neergelaten. Een schriftelijk rapport voegt daar weinig aan toe.
  Meer informatie:
  Eisen aan rookgasafvoer bij vervangen HR-ketel
  Vve-belang over rookgaskanalen
  Brochure Rijksoverheid

  Kostenverdeling

  Er is discussie over de vraag wie voor de kosten moet opkomen. Puur formeel de eigenaar en niet de VvE. Hoe staat het in het MJOP? In de podcast wordt een prijs genoemd voor een gebouw met 20 appartementen en vervanging van alle HR-ketels en RVS-voeringen voor € 2.500,00 per eigenaar.
  Veel installateurs adviseren een kunststof binnenbuis aan te brengen. Volgens hen is deze beter bestand tegen de zuren die in het condenswater aanwezig zijn dan een buis uit RVS.

  Plaatsing van nieuwe ketel bij het penthouse (42) op 25 mei 2023

  Na lang zoeken op internet besloten wij een hybride ketel te laten plaatsen die door de consumentenbond in maart 2022 als beste werd bevonden: Vaillant ecoTEC Plus CW5. Voor een totaalprijs van net € 2.800 (inclusief nieuw rookgasafvoerkanaal ten bedrage van € 350)
  Deze ketel is speciaal bestemd en ontworpen om met een warmtepomp samen te kunnen werken, bijvoorbeeld de AroTherm 55/6 die buiten op het terras zou kunnen staan.
  Bij de installatie van deze ketel bleek het grootste probleem de vernieuwing van de rookgasafvoer te vormen. De vervanging vond vanaf het dak plaats. Om veilig op het dak aan de combikap te kunnen werken werden eerst vijf mobiele ankers op het dak vastgezet als valbeveiliging.
  Daarna werd de uitstekende pijp boven de schoorsteen met een slijptol verwijderd. Dat koste veel moeite omdat die pijp uit drie (?) concentrische buizen bleek te bestaan. Daarnaast zaten er direct onder de kap twee bochten. Het volgende probleem waren de zelf-tappende schroeven (Parkers) die in de lager gelegen buis naar binnen staken en het naar beneden schuiven van de flexibele buis van kunststof onmogelijk maakten.
  Met enige kracht werden die uitstekende schroeven omgebogen (met een metalen buis en een hamer) en kon daarna een starre (rechte) kunststofbuis naar beneden worden geschoven. Aan de onderkant werd vanuit onze vliering een buis met een 90 graden hoekdeel aan de verticale buis bevestigd. Afgedekt werd de boven de combikap uitstekende buis met een kapje tegen regen en vogels. De monteur verzekerde mij dat het geheel niet zou lekken bij regen. We zullen het zien. Deze constructie was volgens de monteur niet geschikt om ook de onderliggende appartementen te bereiken.
  De gemonteerde ketel heeft geen boiler voor tapwater. De ketel levert zijn warm water rechtstreeks aan de douche. Met gelukkig voldoende hoeveelheid voor onze regendouche.
  De draadloze afstandsbediening werkte adequaat, werd verbonden met internet en gebruikt de app van Vaillant zelf. De eRELAX/vSMART werkt na registratie bij Vaillant goed.
  Nu is het even kijken hoe alles in de dagelijkse praktijk werkt en gaan wij nadenken over de eventuele vervolgstap, de warmtepomp.
  Niet volgens de wettelijke regels is de opening in de schachtwand rond het RGA kanaal. Deze is niet luchtdicht en brandveilig. Dat moet op korte termijn alsnog in orde worden gebracht.

  Enkele foto’s behorende bij de montage van onze nieuwe ketel.

  De monteur De leidingen in de schacht (één van beide schachten) De nieuwe ketel
  Veilig aangelijnd met 5 mobiele ankers. Hij werkt aan de combikap.
  Foto gemaakt vanuit de sparing op de vliering naar beneden. Zwarte buizen=aanvoer buitenlucht ketel. Stoffige lichte buizen=rookgasafvoeren. Grote buizen=afvoerlucht MV’s.

  Vaillant EcoTEC Plus CW5 met vuil- en luchtafscheider, draadloze module (linksonder) en twee gebeugelde buizen. Zwart=aanvoer buitenlucht. Wit=RGA. De ingestelde radiator-aanvoer-temperatuur is 52 graden.

  De beste plaats om in de noordoost kant (nr 32,36,40,42) van de schacht te kijken is vanuit de vliering van het penthouse. De schacht aan de ZW kant (30,34,38) is lastiger omdat die schacht overal zichtbaar is in de appartementen. Op de vliering van het penthouse kunnen de gipsblokken eenvoudig worden verwijderd of uitgezaagd en na de werkzaamheden nieuw worden geplaatst. Een mogelijk alternatief zou via de combikap kunnen zijn. Mogelijk kan die combikap tijdelijk worden verwijderd?

  Opbouw van beide schachten voor kanalen en buizen ter hoogte van het penthouse.

  Er zijn twee schachten die verticaal door het gebouw lopen. Zij bevinden zich redelijk centraal in het gebouw achter de gastenwc’s en aan beide zijden van de betonnen muur die de appartementen op één verdieping van elkaar scheidt. De rechter is iets groter uitgevoerd vermoedelijk vanwege de forse buis van de mechanische ventilatie vanuit de kelder.
  In het penthouse zijn de buitenmaten links 70x81cm en rechts 70x94cm.
  De binnenmaten zijn links 56x74cm en rechts 56x87cm.
  Het is een schets, maar de opbouw is goed te zien.
  De drie kleine en dubbel uitgevoerde kanalen zijn van de aan- en afvoerkanalen van de individuele HR-ketels. Die van het penthouse zijn alleen op de vliering aanwezig en op de foto te zien. Verder zie je de twee rioolbuizen (waar op de lagere etages buizen in uitmonden) en de grotere afvoer van de mechanische ventilaties per appartement. De grootste omvang heeft de mechanische ventilatie vanuit de kelder (voor de bergingen en de containerruimte).

  Mijn advies aan de VvE betreffende de individuele kanalen (aanvoer van buitenlucht en afvoer van rookgassen) is:
  – Het individueel plaatsen van vervangende ketels is geen probleem. Er zit wel een addertje onder het gras.
  – Het individueel vervangen van de aan en afvoerleidingen is wel een probleem en geen goede zaak, dat dient de VvE te organiseren en in één keer te laten plaatsvinden. De kosten zijn niet voor de VvE maar zullen door de leden naar verhouding moeten worden afgerekend. De schacht is brandwerend en mag niet worden geopend.
  VvE-Belang adviseert om het jaarlijkse onderhoud door één bedrijf te laten uitvoeren. Daarbij moet ook inspectie van de kanalen plaatsvinden. Dan is één onderhoudsbedrijf wel zo handig.
  Met andere woorden: de buizen/leidingen in de schacht kunnen het best in overleg met en door de VvE worden afgesproken en wel vóór het vervangen van de ketels. Aangezien alle bewoners binnen enkele jaren zullen moeten overgaan op nieuwe ketels kan dat vanaf nu al gebeuren. We weten dan zeker dat er binnen de schacht geen problemen ontstaan.

  Plaatsing van een nieuwe ketel bij een van de andere appartementen

  Er werd een ketel geplaatst zonder vervanging van de rookgasafvoer, volgens de nieuwe gasketelwet mag dat niet. We hebben in onze acht gebouwen bij vier appartementen een probleem en dat moet worden opgelost.

  Aanvullende informatie in losse zinnen gevonden op internet:
  Deze wet is in werking gesteld om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren en om zo koolmonoxide ongevallen te verminderen.
  Je bent als consument eindverantwoordelijk voor je eigen cv-installatie en dus ben je strafbaar als je iemand zonder certificeringen laat werken aan je cv-installatie of geiser.
  Daarnaast adviseren wij ook om altijd een koolmonoxidemelder te plaatsen bij een cv-ketel.
  Tot slot is er nog je woonverzekering. Deze heeft standaard in de polisvoorwaarden een vergelijkbare clausule: je moet je woning en alles wat daarbij hoort goed onderhouden. Doe je dit niet, dan heet dat nalatigheid. Dit is een geldige reden om, bij schade, een vergoeding deels of zelfs helemaal niet uit te keren.
  De gemeentelijke Bouw en Woningtoezicht wordt verantwoordelijk voor de handhaving. Gecertificeerde installateurs krijgen een meldingsplicht voor installaties die niet volgens de regels zijn aangelegd of onderhouden. De branche is in overleg met verzekeraars om voor woningeigenaren mogelijke ontbindende voorwaarden voor de verzekeringspolis op te stellen.
  Ook eisen installatiebedrijven steeds vaker van huiseigenaren dat een CO-melder is geplaatst bij de cv-ketel, voordat ze langskomen voor onderhoud. Naast dat je met een CO-melder zorgt dat je het risico op koolmonoxidevergiftiging voor jou en je gezin verkleint, is het daardoor ook steeds vaker verplicht vanuit de installateur.
  Ook particulieren kunnen een boete krijgen.
  Als jij je cv-ketel laat onderhouden of repareren door een niet-gecertificeerde installateur, riskeer je als particuliere woningbezitter ook een boete. Check daarom altijd of jouw installateur gecertificeerd is via het register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.
  De monteur én de opdrachtgever moeten aantonen dat er geen beunhaas heeft geklust. Dat gebeurt met een ‘Sticker Gecontroleerd 2023’. Daarop staat het certificaatnummer van het gecertificeerde bedrijf.
  Een CO-melder is verplicht vanuit de installateur.

  CO-melders getest in 2016 door Consumentenbond.  Verschillende sites over rookgasafvoeren (RGA):

  Rijksoverheid en RGA
  Youtube filmpje
  RGA VvE-Belang 1
  RGA VvE-Belang 2

  Erkende installateur centrale verwarming zoeken
  Je centrale verwarming installeren laat je over aan een professional die beschikt over de juiste certificeringen. Zo ben je zeker dat de installatie voldoet aan de wet en kan je ook rekenen op cv-installateurs met de juiste kwalificaties & expertise. Het gaat o.a. om de volgende certificeringen:

  InstallQ: alleen vakbekwame installateurs cv met dit certificaat mogen nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden.
  Techniek Nederland: je kiest best voor een centrale verwarming installateur die lid is van Techniek Nederland, de Nederlandse organisatie van de installatiebranche.
  SCIOS: alleen cv-installateurs met een SCIOS-certificaat mogen het onderhoud van je verwarmingsinstallatie uitvoeren. Stichting SCIOS beheert en ontwikkelt kwaliteitssystemen voor bedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties.
  CO-certificaat: de gasketelwet bepaalt dat werken (plaatsing / onderhoud / reparatie) aan gasverbrandingsinstallaties enkel uitgevoerd mogen worden door installateurs met een CO-certificaat.

  Wij zoeken een installatiebedrijf dat:

 • goed wordt beoordeeld. (Brandt wordt door klanten beoordeeld met 5 sterren. De hoogste score. Dat is uiteraard geen garantie, maar wel positief).
 • de gestelde opgave aankan. (Een eenmansbedrijf kan dat niet. Een groot installatiebedrijf heeft vaak geen interesse).
 • luistert naar je wensen en die vertaalt naar een technische oplossing. (De communicatie moet goed lopen. Het moet meedenken en zelf voorstellen doen).
 • bereid is je opdracht aan te nemen. (Veel installatiebedrijven nemen je niet eens aan als klant. Installatiebureau Boer bijvoorbeeld.)
 • je niet het vel over de oren trekt, maar redelijke prijzen hanteert (dus geen misbruik maakt van de scheefgetrokken situatie).

 • Offerte Installatiebedrijf Brandt

  Op 18 oktober 2023 ontvingen wij de offerte van de firma Brandt voor vernieuwing van alle rookgasafvoeren middels Miniflex buizen van Burgerhout. Zij zijn bereid deze klus op zich te nemen.
  Zij installeren de nieuwe rookgasafvoeren en nieuwe HR-ketels, de Remeha Tzerra ACE CW4 (door consumentenbond zeer goed beoordeeld). De huidige ketels mogen niet worden aangesloten op de buizen met de kleinere diameter.

  Brandt doet ons het volgende voorstel (allemaal inclusief BTW en per appartement):

  Omschrijving Prijs
  nieuwe rookgasafvoeren (Miniflex) voor €      1.150,-
  de nieuwe ketel (Remeha Tzerra ACE CW4) voor €      1.400,-
  eventueel extra: vuilafscheider €         125,-
  eventueel extra: luchtafscheider €         125,-
  eventueel extra: thermostaat €   70-200,-

   
  Ketelonderhoud
  Bovendien is de firma Brandt bereid het wettelijk verplichte onderhoud (inclusief controle van rookgasafvoer) op zich te nemen voor een bedrag van € 90,70 per jaar per appartement (prijs wordt geïndexeerd).
  Als VvE doen wij er goed aan om dat onderhoud door één partij te laten uitvoeren. De gasketelwet schrijft voor dat controle van de rookgasafvoer moet plaatsvinden. Dan is het wel handig om dat ineens te laten doen en niet door zeven verschillende installateurs. Als bewoner van het penthouse heb ik grote moeite met de keuze van verschillende onderhoudsmonteurs die dan 7 keer op het dak moeten voor de noodzakelijke controle. Als VvE lijkt het mij van belang zekerheid te hebben dat het onderzoek correct wordt uitgevoerd en in één keer.

  Aangeboden ketel
  Installatiebedrijf Brandt, Leiden

  Aandachtspunten:
  1. De firma Brandt kan de werkzaamheden pas na de winter uitvoeren. Als het stookseizoen voorbij is hebben zij er tijd voor.
  2. Om de Miniflex slangen aan te kunnen brengen hebben zij net onder de dakkap toegang nodig tot de buizen in de schacht. Daartoe worden ruime openingen hoog boven in de schacht gemaakt (in de penthouses). Het dichtmaken van de opening is niet opgenomen in hun offerte. Daarvoor moet de betreffende VvE een timmerman of handige klusser aannemen. Het slimste is het om daarbij de opening te laten zoals die is, maar luchtdicht en netjes af te sluiten met een stevige en brandwerende plaat die vastgeschroefd wordt. Je houdt daarmee eenvoudig toegang tot dat moeilijke gedeelte van de schacht, voor eventueel onderhoud en de toekomstige vervanging van de Miniflex.
  3. De sparing die wordt aangebracht voor de doorvoer van de horizontale aansluiting op de individuele ketels moet eveneens door de VvE worden gesloten.
  4. De oorspronkelijke ketels kunnen niet aangesloten worden op de buizen met de kleinere diameter, maar moeten ook worden vervangen. (diameter oorspronkelijk 80mm met Miniflex 60mm).

  Uitzonderingen

  Het komt voor dat het niet lukt om een nieuwe RGA te plaatsen bij een nieuwe ketel. Vooral bij oude gebouwen. Voor die situatie heeft de wetgever een uitzondering gemaakt voor het vervangen van de RGA. Er staan wel aanvullende eisen tegenover. Er moet een camera-inspectie plaatsvinden om aan te tonen dat de nieuwe ketel zonder problemen in bedrijf kan worden gesteld. Elke drie jaar moet de RGA met een camera-inspectie worden gecontroleerd. Als daarbij geen problemen worden gezien die op een lekkage zouden kunnen wijzen mag de ketel opnieuw voor drie jaar in bedrijf worden gesteld. Indien bij die inspectie wel een probleem wordt gevonden (hetgeen vaak het geval is) moet alsnog een vervangende RGA worden aangebracht. Bij oude gebouwen een hele dure ingreep.

  Laatste wijziging 31 mei 2024