Hellingbaan

Over de hellingbaan rijden we onze auto’s de ondergrondse garage in en uit. Hij geeft niet alleen toegang tot onze garage (J3 rechts op de foto), maar ook die van het buurgebouw (J4 links).

Omdat de hellingbaan vrij steil is en in de winter glad zou kunnen worden is er een wegdekverwarming direct onder de oppervlakte van het wegdek aangelegd. Bij onze gebouwen is er gekozen voor een elektrische wegdekverwarming, die in principe weinig onderhoud vergt, maar wel tot de nodige problemen aanleiding heeft gegeven.

Tijdens de bouw werden er zes grote verwarmingsmatten geplaatst (vergelijkbaar met elektrische onderdekens die op matrassen worden gebruikt). Daar bovenop is een afdeklaag gestort van een ongeveer vier centimeter dikke laag beton. Om dit beton te verdichten werden trilnaalden in het beton gestoken. Echter de voorwaarden voor de garantie door de leverancier (toen Jowitherm, later Etherma) sluiten het gebruik van trilnaalden expliciet uit. Problemen bleven niet uit. De isolatielaag van de kabels en matten raakte door de trilnaalden beschadigd en gaf aanleiding tot lekstroom en dreigende kortsluiting met activering van de aardlekschakelaars en daardoor mogelijke uitval van de wegdekverwarming. Gelukkig bleek Jowitherm bereid de reparatie voor hun rekening te nemen. Omdat onze stookkosten ongeveer het dubbele waren van de andere hellingbanen heeft Jowitherm daarbij ook meteen een nieuwe voeler geplaatst. Onder garantie. Uitermate coulant.

Tekening oorspronkelijke wegdekverwarmingsmatten J3-J4

Vanaf een temperatuur van +3 (vanaf 2022 +2) graden Celsius of lager zullen deze verwarmingsmatten gaan stoken als er bovendien ook voldoende vocht op de voeler aanwezig is. Vanaf 2020 is onze instelling is +3 en voor de hoeveelheid vocht 55, vanaf 2023 +2 en 50. Dat is geen percentage, maar een getal op de schaal op de meter. Als er wordt gekozen voor een hogere vochtwaarde zal er meer vocht op de sensor aanwezig moeten zijn om in te schakelen en zal de installatie minder vaak aanslaan. Begin 2021 was de eerste instelling 55 (zoals bij de vorige sensor), maar daarbij schakelde de installatie niet voldoende aan. Daarna kort op 25 gezet, maar toen bleek de verwarming ook bij volstrekt droog wegdek continu te stoken.

De voeler meet zowel de buitentemperatuur (geen gevoelstemperatuur, echte temperatuur) als de hoeveelheid vocht die op de voeler (en dus de hellingbaan) aanwezig is. Het is niet nodig om te stoken als het wegdek van de hellingbaan droog is. De oorspronkelijke voeler bleek defect en werd door de hier getoonde vervangen. De hoeveelheid stroom die door deze wegdekverwarming gebruikt wordt is immens. De installatie heeft een capaciteit van 25500 Watt. Dat houdt in dat één uur stoken van de wegdekverwarming ongeveer € 6,00 kost. Het gemiddelde aantal uren per winterseizoen dat de installatie stookt wordt gesteld op rond de 150 uur. Door de opwarming van de aarde wordt dat vermoedelijk minder. Daar komen nog bij de vaste lasten voor de zware aansluiting van 3x50A. De jaarkosten van deze capaciteitsaansluiting bedragen €  1.374,53 per jaar (2022 incl. BTW). Daar komt het stroomverbruik in de winter uiteraard nog bij.

De oorspronkelijke capaciteit van de aansluiting was 3x80A. De vaste jaarkosten daarvan zouden in 2022 zijn: € 2.239,17.
Door de tijdelijke BTW-verlaging van 21 naar 9% zijn de bedragen iets lager.

De firma die de installatie geleverd heeft is:
Etherma BV (tot 2017 Jowitherm)
Robijnstraat 6
7554 TB Hengelo
074-3762733 (2021)
088-8898800 (voor 2021)

Problemen bij oplevering
Er bleek na de oplevering dat er op enkele plaatsen van de matten en aansluitkabels de isolatie niet meer optimaal was. Er zijn uitgebreide metingen uitgevoerd om de juiste plaatsen van de problemen te kunnen bepalen. Uiteindelijk moest er een nieuwe kabel worden geïnstalleerd. Daarnaast hebben enkele auto’s op de overgang van de hellingbaan naar de stoep met hun chassis de straat geraakt en lichte schade opgelopen.

Daarom hebben wij in 2011 voor alle acht gebouwen via Bureau Bos een rapport laten maken om te beoordelen of de hellinghoek vanaf de straat aan de wettelijke eisen voldoet en zonder schade aan auto’s kan worden bereden, ook met enige belading.

Rapport Hellingbaan door Bureau Bos 2011

 

 

Verbruiksmeter in meterkast naast de lift
De elektrische verbruiksmeter bevindt zich in de meterkast van de algemene ruimte naast de lift in de kelder. De verbruiksmeter ziet er zo uit. Helemaal rechts met het etiket ‘Verbruik hellingbaan’. Links daarvan de vier automatische zekeringen met de tekst KK4 en Hellingbaan. Er zijn ook schakelaars in de regelkast in de garage.

 

 

 

 

Regelkast hellingbaan met elektronica naast de fietsdeur
De elektrische schakelkast waarmee de wegdekverwarming geschakeld wordt bevindt zich in onze garage naast de fietsdeur. De aansluit- en verbruikskosten worden met het gebouw J4 gedeeld. De aansluitcapaciteit is rond 2016 teruggebracht van 3x80A naar 3x50A. De vaste aansluitkosten zijn daardoor gedaald. Een verlaging van rond de € 900 per jaar. Problemen heeft de verlaging tot 2021 nog niet opgeleverd.

Het controlelampje tijdens stoken
Dit brandende lampje bewijst dat de installatie stookt. Wij hebben dat in overleg met een monteur van Jowitherm aangesloten. Simpel, maar doeltreffend. Je kunt nu zelf zien of de wegdek-verwarming stookt of niet. N.B. Een storing wordt niet gemeld.

 


Onderhoud Jowitherm
Het binnenste van de regelkast van de wegdekverwarming tijdens het doormeten van de matten door de firma Jowitherm.
In 2018 werd de vochtgrenswaarde opgehoogd van 50 naar 55 (geen percentage). Dat gebeurde op het oranje apparaat rechts in beeld (vanaf 2021 blauw). De installatie is daardoor minder gevoelig geworden en zal iets minder vaak inschakelen.

De reden voor deze aanpassing was het feit dat onze hellingbaan bijna twee maal zo veel stookte als de andere drie banen. Vergelijkbare banen. We hopen door deze verandering de stookkosten omlaag te brengen naar het niveau van de andere banen. Uiteraard met behoud van de veiligheid.

 

 

Ongemerkte storing
Begin 2021 (direct na de jaarwisseling) bleek dat de installatie in storing stond. We hadden een goedkope decembermaand gehad, maar zonder ons bewust te zijn geweest van het risico op gladheid. Bij de andere gebouwen was er wel stroomverbruik van de hellingbaan geweest, bij ons niet. Dit triggerde ons om de regelkast van de installatie te controleren. Het rode knipperlicht en de foutmelding waren het bewijs.

 

 

 

 

Reparatie storing
Op 7 januari 2021 werd de storing verholpen.
De sensor in het wegdek bleek defect en werd vervangen, gelijktijdig met de ijsmelder (elektronische regelkast). De nieuwe sensor (3357) had nieuwe software nodig en daarmee een nieuwe ijsmelder.
Het geheel ziet er nu zo uit (zie hieronder met links de ijsmelder en rechts de sensor).
De instellingen waren +3 en 55 vocht (fabrieksinstelling is 35, wij hadden aanvankelijk 50, later vanwege hoog verbruik opgehoogd naar 55, waarbij hoger ongevoeliger is).
De duur na inschakelen is van de standaard 90 veranderd in 60 minuten. Na 60 minuten stopt de installatie met stoken en gaat opnieuw meten of stoken nodig is.

Begin 2022 bleek dat wij ruim tweemaal zo veel gestookt hadden dan de wegdekverwarmingen van J5 en J7. Enig verschil is begrijpelijk, maar een verschil van meer dan 100% vinden wij niet logisch en niet acceptabel.

   

Storingscontrole
Daarvoor zou een aansluiting moeten worden gerealiseerd met bijvoorbeeld een rood lampje dat buiten de kast zichtbaar zou moeten zijn. In theorie zou dat kunnen op de aansluitingen A+ en A-. Een ledlampje van 24 V gelijkstroom en maximaal 15mA. Met de + aansluiting op de anode.

Voeler in hellingbaan
Begin 2021 werd de sensor Tekmar 3356 zowel bij J1 als J3 schuin in de helling geplaatst. Na één maand bleken de verschillen tussen de 4 bijna identieke hellingbanen enorm te zijn. J1 had een verbruik van ruim 600 kWh tegenover 74 kWh bij J5 en 104 kWh bij J3. Over de te nemen maatregelen wordt nagedacht.
Volgens de fabriek is het bij de sensor Tekmar 3356 niet meer noodzakelijk om deze horizontaal in het wegdek te plaatsen. Deze nieuwe sensor wordt minder sterk verwarmt en functioneert ook als hij schuin wordt geplaatst, wordt gezegd. In de installatievoorschriften wordt nog steeds het belang van horizontale plaatsing van de sensor benadrukt. Blijft bevreemden.

Theorie
De sensor werkt volgens het principe van een PTC-weerstand (Positieve Temperatuur Coëfficiënt): bij een hogere temperatuur van de sensor wordt de interne elektrische weerstand groter. De regeling maakt daar in zijn functie gebruik van.

Praktijk (testcyclus en stoken)
Bij temperaturen van +3 graden en lager start de elektronica een testcyclus die een beetje stroom door de sensor stuurt. Deze stroom doet twee dingen.
Hij verwarmt het oppervlak van de sensor en registreert op vaste tijdstippen de weerstand die de stroom daarbij ondervindt.
Als de sensor droog is zal de temperatuur van de sensor binnen een vaste tijd een bekend aantal graden oplopen en daardoor ook de weerstand van de sensor toenemen. Bij deze snelle toename van de weerstand zal de installatie niet aanslaan.
Als de sensor vochtig/nat is (door regenwater of smeltende sneeuw) zal de temperatuur en de weerstand langzamer oplopen.
Bij een tragere toename van de weerstand zal de installatie de wegdekverwarming gedurende de gekozen duur laten stoken (bij ons 60 minuten).
Daarna schakelt de installatie uit en start de testcyclus opnieuw.

Handleiding Tekmar IJsmelder 1773

Handmatig instellingen IJsmelder Tekmar 1773 veranderen

Hiermee kunnen de basisinstellingen van de ijsmelder worden veranderd. Daarbij moet vooral worden gedacht aan de grenswaarden voor temperatuur en vocht. Er staan twee voorbeelden op die het verantwoord maken om dat zelf uit te voeren. Hoewel de tekst in het Duits is. Het spreekt vanzelf dat na verandering van de grenswaarden de hellingbaan goed in de gaten moet worden gehouden. Vooral als de buitentemperatuur in dat grensbereik lijkt te komen.
Een gelamineerde kopie van deze instructie bevindt zich in de deur van de regelkast van de wegdekverwarming.

Op 4 februari 2022 werd in overleg met J4 de bovengrens van de temperatuur verlaagd van +3 naar +2 graden Celsius. We houden het effect in de gaten. De vochtinstelling is onveranderd gebleven op 55.

Contact met Etherma
Op 3 april 2023 is er telefonisch contact geweest met Etherma, (Ricardo). Hij heeft ons door het menu geholpen en de nieuwe instellingen met ons vastgelegd.

De instellingen bij J3 (en J4) zijn vanaf 3 april 2023:
– temperatuur +2 graden Celsius (was +3)
– duur stoken 60 minuten (was 90)
– vochtinstelling 50 (was 55 en moet op twee plekken in het menu worden opgeslagen)

 

Laatste aanpassing op 25 juli 2023.