Internet

Alle eigenaren van een appartement in ons gebouw beschikken over een internet aansluiting. Sinds 2018 wordt er binnen onze VvE nagedacht over de voor- en nadelen van een aparte internet aansluiting voor gebruik in de algemene ruimte van ons gebouw. Het argument is dat steeds meer functies middels internet worden aangestuurd.

ISRA-punt

Het ISRA-punt is het aansluitpunt voor je modem in huis. Dit is de plek waar de kabel van je provider de woning binnenkomt.
Het blijkt dat er een ISRA-punt bij de meterkast in de kelder aanwezig is.
Het ISRA-punt heeft zelfs een eigen huisnummer, 30b (beneden naast de meter van de algemene ruimte). Hierop kan een router worden aangesloten. Zorg voor een router met voldoende sterkte om niet alleen de kelder van een goede verbinding te kunnen voorzien, maar tevens de begane grond en dan vooral de hoofdingang en entree.
ISRA of IS/RA is een in Nederland gangbare benaming voor het scheidingspunt tussen de bekabeling van de netwerkaanbieder en die van de abonnee. Er zijn voor de verschillende netwerken verschillende benamingen in gebruik: Telefoonkabel: IS/RA. Glasvezel: FTU, glasvezelaansluitpunt. Coaxkabel: AOP, hoofdaansluiting.


 

Waarom internet in het souterrain?

Met een gewoon internet krijgen wij de volgende mogelijkheden:

 • Comfort

  Voor ons comfort en gemak, met extra veiligheid.
  Heel veel mechanische processen worden digitaal mogelijk. Deuren die automatisch open gaan bij naderen van de deur (door herkenning van je mobieltje). Verlichting die eveneens persoonsafhankelijk wordt ontstoken en na passeren van de persoon weer dimt naar een minimaal niveau (zuinigheid). Voor de algemene ruimte, maar daarnaast middels je eigen router ook voor je eigen appartement. Daar ook de verwarming en meer domotica.

 • Veiligheid

  Bewaking processen
  De bewaking van de risico’s voor onze veiligheid zoals wateroverlast, brand, rook en inbraak hebben internet nodig om ons op onze mobieltjes te kunnen waarschuwen.

  Sleutels
  Verlies van sleutels binnen een gebouw leidt op termijn tot onveiligheid van het gebouw, maar ook van de appartementen. Dat bleek uit een inventarisatie van de aantallen sleutels bij overdracht van een appartement aan een nieuwe eigenaar. Na enkele jaren missen er sleutels. Elektronische toegangssystemen kennen dat probleem niet. Bij wisseling van eigenaar wordt eenvoudig de toegangscode van de sloten digitaal veranderd.

  Sloten
  Onze buitendeur van het gebouw sluit nu alleen door dichtvallen van de deur. Hij gaat niet echt op slot. Er zijn wel maatregelen genomen om flipperen en kerntrekken te voorkomen, maar het kan veel beter. Elektronische systemen gaan wel op slot. Op drie punten en automatisch zowel open als dicht. Gewoon met je mobieltje.

  Camera’s
  Een extra mogelijkheid is bewaking van de toegang middels camera’s met gezichtsherkenning en, indien gewenst, opslag van beelden als het systeem beweging signaleert en de persoon niet herkent. Plaatsing van één of meerdere camera’s maakt aanpassing van de huidige videofoon vermoedelijk niet nodig en is bovendien veel goedkoper.

 • Bereikbaarheid

  De bewoner is niet thuis
  Een bezoeker die aanbelt kan worden doorverbonden met de eigenaar van het appartement, ook als die bewoner niet thuis is. Deze ontvangt op zijn mobiele telefoon een signaal en kan de bezoeker, als hij/zij dat zou willen, niet alleen zien (mits er een goede camera is geplaatst), maar er ook mee praten. Tevens kan de deur via de mobiele telefoon op afstand worden geopend en de bezoeker toegang tot het gebouw en het eigen appartement worden verleend.

Deze voorbeelden bestaan allemaal al, maar er komen continu mogelijkheden bij. Een ding hebben deze ontwikkelingen gemeen, ze hebben internet nodig om goed te kunnen functioneren.

Nieuw snel internet

In juli 2023 werd er in onze straat begonnen met de aanleg van glasvezel. Eerst in de straat, bij ons onder de stoep. De verbinding naar binnen komt later.

De stoep ligt open Hierop wordt straks de verbinding naar de appartementen gemaakt. Toevallig struikelde ik erover.


In de ALV werd afgesproken om de glasvezel naar ieder appartement te brengen. Als we dat als VvE doen zouden we ook de infrastructuur voor de zonnepanelen meteen kunnen aanleggen. Lijkt mij iets voor de volgende ALV? Die infrastructuur ligt er eigenlijk al. Zie foto hieronder van de meterkast.

Meer informatie staat op het document: Glasvezel

 

Bezoek monteur van ODIDO

Op 7 februari 2024 was een monteur van het glasvezelbedrijf hier om te kijken naar de plaats waar de glasvezel ons gebouw binnen kan worden gebracht. Er werd naar de meterkasten gekeken en naar de doorvoeren van gasbuizen en rioleringen door de fundering. De beste locatie vond hij direct naast de riolering bij de fietsenruimte en door de garage van het penthouse. Ook volgens deze monteur kost het nu niets om de glasvezel naar de appartementen te brengen. De verbinding door de meterkasten naar de bovenliggende appartementen is vrij eenvoudig doordat er twee grijze rioleringsbuizen verticaal geïnstalleerd zijn. Die buizen zijn eigendom van de VvE en ook bruikbaar voor de doorvoer van kabels vanaf de zonnepanelen naar beneden, naar de individuele meterkasten.
Links 50mm KPN telefonie en rechts 40mm Ziggo-internet. De Ziggo-kabel loopt door de loze leiding rechts in de hoek van de foto. Naast die Ziggo-kabel is voldoende ruimte voor de glasvezel-kabel. Maar als er ook nog vanaf het dak kabels met 230V naar beneden komen naar de meterkasten van de onderste appartementen is de vraag of daarvoor voldoende ruimte bestaat.
Door de 50mm PVC-buis komt de vaste telefoonlijn in onze meterkast. Dat heet ISKRA. Niet verwarren met ISRA.
Door de 40mm PVC-buis loopt de internet-verbinding. In ons geval tussen 2010 en 2024 de Ziggo-kabel. Later de glasvezel-kabel.
 
Hier komt de internetkabel binnen (rode buis)

 

Doorvoer glasvezel

Om aangesloten te kunnen worden op het glasvezel-net moet de verbinding worden gelegd tussen de glasvezel in de straat en onze appartementen. Ergens moet de fundering worden doorgekomen. Er zijn daarbij twee opties: via een nieuw te boren doorvoer of via een bestaande doorvoer (die van de Ziggo-kabel). Ik weet niet of er in de bestaande doorvoer voldoende ruimte is om de glasvezel er aan toe te voegen (Ziggo-kabel én glasvezel samen door de bestaande doorvoer). Anders moet er een klein gaatje worden geboord in ieder geval hoger dan de grondwaterspiegel. In principe heeft de kabel van Ziggo een grotere diameter dan de glasvezel-kabel. Mochten de beide kabels niet samen door de bestaande doorvoer passen, verdient het overwogen te worden of de Ziggo-kabel niet compleet kan worden verwijderd.
Het bedrijf dat de glasvezel in ons gebouw aanlegt is Open Dutch Fiber (ODF). Bij contact met ODF bleek er nog geen datum voor de aansluiting in ons gebouw te zijn bepaald. Niet binnen enkele weken.
 

Provider Internet, TV en vaste telefonie

Vanaf de oplevering in 2010 waren de appartementen aangesloten op Ziggo. Ziggo verhoogde geleidelijk aan de snelheid van de verbinding naar bij 42 op papier 400 Mbit/s voor downloaden en 40 Mbit/s uploaden. In werkelijkheid was de downloadsnelheid gemeten echter slechts 264 Mbit/s. Daarvoor werd wel een forse prijs betaald. Voor Internet, TV en vaste telefoonaansluiting betalen wij in 2024 ongeveer € 95,00. Glasvezel is voor een vergelijkbaar pakket veel goedkoper. Wij laten de vaste lijn nu vallen (bij Ziggo € 15,00) en betalen dan nog maar de helft van dat bedrag. Dus bij ODIDO zijn we rond de € 47,00 kwijt voor internet en TV. Iedere maand opnieuw.