Internet

Alle eigenaren van een appartement in ons gebouw beschikken over een internet aansluiting. Sinds 2018 wordt er binnen onze VvE nagedacht over de voor- en nadelen van een aparte internet aansluiting voor gebruik in de algemene ruimte van ons gebouw. Het argument is dat steeds meer functies middels internet worden aangestuurd.

Het blijkt dat er een ISRA-punt bij de meterkast in de kelder aanwezig is. Vroeger was hier een vaste telefoonaansluiting aangesloten voor contact met het alarmcentrale van de lift. Dit ISRA-punt heeft zelfs een eigen huisnummer, 30b. Hierop kan een router worden aangesloten. Zorg voor een router met voldoende sterkte om niet alleen de kelder van een goede verbinding te kunnen voorzien, maar tevens de begane grond en dan vooral de hoofdingang en entree.

Een gewoon internet-abonnement is dan voldoende voor de vele mogelijkheden die internet ons kan bieden:

 • Comfort

  Voor ons comfort en gemak, met extra veiligheid.
  Heel veel mechanische processen worden digitaal mogelijk. Deuren die automatisch open gaan bij naderen van de deur (door herkenning van je mobieltje). Verlichting die eveneens persoonsafhankelijk wordt ontstoken en na passeren van de persoon weer dimt naar een minimaal niveau (zuinigheid). Voor de algemene ruimte, maar daarnaast middels je eigen router ook voor je eigen appartement. Daar ook de verwarming en meer domotica.

 • Veiligheid

  Bewaking processen
  De bewaking van de risico’s voor onze veiligheid zoals wateroverlast, brand, rook en inbraak hebben internet nodig om ons op onze mobieltjes te kunnen waarschuwen.

  Sleutels
  Verlies van sleutels binnen een gebouw leidt op termijn tot onveiligheid van het gebouw, maar ook van de appartementen. Dat bleek uit een inventarisatie van de aantallen sleutels bij overdracht van een appartement aan een nieuwe eigenaar. Na enkele jaren missen er sleutels. Elektronische toegangssystemen kennen dat probleem niet. Bij wisseling van eigenaar wordt eenvoudig de toegangscode van de sloten digitaal veranderd.

  Sloten
  Onze buitendeur van het gebouw sluit nu alleen door dichtvallen van de deur. Hij gaat niet echt op slot. Er zijn wel maatregelen genomen om flipperen en kerntrekken te voorkomen, maar het kan veel beter. Elektronische systemen gaan wel op slot. Op drie punten en automatisch zowel open als dicht. Gewoon met je mobieltje.

  Camera’s
  Een extra mogelijkheid is bewaking van de toegang middels camera’s met gezichtsherkenning en, indien gewenst, opslag van beelden als het systeem beweging signaleert en de persoon niet herkent. Plaatsing van één of meerdere camera’s maakt aanpassing van de huidige videofoon vermoedelijk niet nodig en is bovendien veel goedkoper.

 • Bereikbaarheid

  De bewoner is niet thuis
  Een bezoeker die aanbelt kan worden doorverbonden met de eigenaar van het appartement, ook als die bewoner niet thuis is. Deze ontvangt op zijn mobiele telefoon een signaal en kan de bezoeker, als hij/zij dat zou willen, niet alleen zien (mits er een goede camera is geplaatst), maar er ook mee praten. Tevens kan de deur via de mobiele telefoon op afstand worden geopend en de bezoeker toegang tot het gebouw en het eigen appartement worden verleend.

Deze voorbeelden bestaan allemaal al, maar er komen continu mogelijkheden bij. Een ding hebben deze ontwikkelingen gemeen, ze hebben internet nodig om goed te kunnen functioneren.