Modelreglement

Formeel is de naam:
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van januari 2006
Modelreglement-2006