Riolering

De riolering in onze straat is gescheiden (dubbel) uitgevoerd. Althans dat dacht ik.
(Hier schets ik de ideale situatie, de werkelijkheid is minder ideaal zoals hierna zal blijken).

  1. Er is één riolering zoals dat in Nederland gebruikelijk is voor het vuilwater van keukens, badkamers en wc’s. Daar is geen uitleg voor nodig, behalve dat vetten er niet in thuis horen. Deze rioolbuis heeft een diameter van ongeveer 12 cm. Hij verlaat ons gebouw door de garage van het penthouse, ongeveer op de plaats van de deur naar de containerruimte. Op het plaatje in rood uitgevoerd.
  2. De tweede riolering is uitsluitend bedoeld voor regenwater (in blauw) en dient geen huishoudelijk water te ontvangen. Het is van belang daar rekening mee te houden bij handelingen die we gewend waren normaal gewoon te doen. Ik noem daarbij het wassen van de auto en het leeggieten van de emmer met sop in het riool. Niet doen dus. Neem het mee naar je eigen appartement en giet het in de wc. Dat geldt evenzeer voor de wasbak in de natte ruimte van de kelder. Aangezien die loost op de vuilwaterput en daarna in het regenwaterriool terecht komt is dat geen goede manier van lozen. Deponeer dat afvalwater in de eigen wc.

 
Tijdens de bouw maakte ik deze foto. Onderaan in het midden van de foto is een buis te zien die uit de fundering steekt. Het lijkt mij de afvoerleiding van de vuilwaterput. Als het waterniveau in de vuilwaterput boven een ingestelde waarde komt zal één van de pompen actief worden. Via deze buis wordt het teveel aan water uit de vuilwaterput omhoog gepompt naar het regenwaterriool in de straat. We hebben nog een tweede pomp geïnstalleerd die bij uitval van de hoofdpomp of bij meer inkomend water dan de hoofdpomp kan verwerken direct op de vijver loost.

Vanaf de oplevering in 2010 is er bij hoge grondwaterstanden lekkage naar de kelder opgetreden. Vooral in de garage van het penthouse gaf dat enkele keren wateroverlast. Dat is door de eigenaar van het penthouse een pragmatische oplossing voor gevonden door het binnendringende water in een grote bak op te vangen. In augustus 2022 werd voor de derde keer een poging gedaan om de doorvoer van de riolering uit de appartementen afdoende af te dichten. Daartoe is een gat aan de buitenkant van het gebouw gegraven en de doorvoer opengelegd. Hieronder de foto die daarbij van de doorvoer en rioleringsbuis werd gemaakt.

Op 26 augustus 2022 werd de belangrijkste rioleringsdoorvoer gedicht door de firma SealTeq uit Amsterdam. Het resultaat zag er zo uit. Eerst buiten dan binnen.

Begin september 2022 heeft het overvloedig geregend en was er toch weer enig water op de vloer van de garage. Volgens mij komt het niet door de net gedichte doorvoer, maar door één doorvoer hoger, vermoedelijk de gasbuis. We zijn het aan het onderzoeken.

Erger was de ramp die zich in diezelfde tijd bij J8 heeft voltrokken. Kennelijk was de verbinding tussen het gebouw van J8 en het straatriool verstopt. Door de overvloedige regen kwamen de pompen van de vuilwaterput (met regenwater) in actie en hebben de druk in het verstopte riool enorm opgehoogd. Het gevolg was dat bij minimaal één appartement de rioolinhoud door de WC’s omhoog werd gestuwd en het appartement geheel heeft overstroomd. In het hele appartement een laag van enkele centimeters hoog rioolinhoud. Het resultaat was vreselijk. Alles dat contact had met de vloer moest eruit en moest worden vernieuwd. Vermoedelijk vergoed de verzekering de schade, maar de bewoner moest er weken uit en opnieuw vloerbedekking laten leggen enz.

Gelukkig is dat bij J3 onmogelijk. Onze pompen lozen niet op het riool, maar lozen rechtstreeks op de vijver. Zij voegen geen druk toe op een verstopte riolering.

Laatste wijziging 15 september 2022.