Riolering

De riolering in onze straat is gescheiden (dubbel) uitgevoerd.

  1. Er is één riolering zoals dat in Nederland gebruikelijk is voor het vuilwater van keukens, badkamers en wc’s. Daar is geen uitleg voor nodig, behalve dat vetten er niet in thuis horen. Deze rioolbuis heeft een diameter van ongeveer 12 cm. Hij verlaat ons gebouw door de garage van het penthouse, ongeveer op de plaats van de deur naar de containerruimte. Op het plaatje in rood uitgevoerd.
  2. De tweede riolering is uitsluitend bedoeld voor regenwater (in blauw) en dient geen huishoudelijk water te ontvangen. Het is van belang daar rekening mee te houden bij handelingen die we gewend waren normaal gewoon te doen. Ik noem daarbij het wassen van de auto en het leeggieten van de emmer met sop in het riool. Niet doen dus. Neem het mee naar je eigen appartement en giet het in de wc. Dat geldt evenzeer voor de wasbak in de natte ruimte van de kelder. Aangezien die loost op de vuilwaterput en daarna in het regenwaterriool terecht komt is dat geen goede manier van lozen. Deponeer dat afvalwater in de eigen wc.

 

 

Tijdens de bouw maakte ik deze foto. Onderaan in het midden is een buis te zien die uit de fundering steekt. Het lijkt mij de afvoerleiding van de vuilwaterput. Via deze buis wordt het teveel aan water uit de vuilwaterput omhoog gepompt naar het regenwaterriool in de straat. We hebben nog een tweede pomp geïnstalleerd die bij uitval van de hoofdpomp of bij meer inkomend water dan de hoofdpomp kan verwerken direct op de vijver loost.