Schoonmaak

Binnen onze VvE is de afspraak gemaakt zo veel als mogelijk taken zelf uit te voeren. Uit onze stellige overtuiging dat de onderlinge cohesie daardoor toeneemt. Uiteraard beseffen we dat dat niet voor iedereen mogelijk of wenselijk is, maar het is ons ideaal.

Zo hebben we een rooster gemaakt voor de schoonmaak van het gebouw buiten onze appartementen. Wij besloten uiteindelijk om dit niet meer uit te besteden aan een externe partij, maar om het zelf te doen. Daartoe is een rooster gemaakt in een poging de taken redelijk evenwichtig te verdelen.

In de eerste jaren hebben wij een schoonmaakbedrijf ingehuurd. Enkele maanden later bleek dat men een vast schema hanteerde en niet bereid was om van dit schema af te wijken, ook niet als er ergens vuil te zien was. Dat hield in dat wij zelf alsnog een dweil of stofzuiger moesten pakken om de algemene ruimte schoon te houden. Om die reden zijn we overeengekomen het zelf te gaan doen. Daarbij staat het iedereen vrij dat deel waarvoor men verantwoordelijk is uit te besteden aan een externe partij.

Dit overzicht is bedoeld als leidraad en is altijd aan te passen aan persoonlijke wensen of veranderde omstandigheden.

Rooster schoonmaak in een excel-bestand