Taken leden

Algemene opmerking

Onze doelstellingen van plezierig, comfortabel en veilig wonen in ons gebouw kunnen uitsluitend worden gerealiseerd bij een goede samenwerking. Dat geldt niet alleen voor de uitvoering, maar het begint met de signalering van zaken die niet in orde zijn. Geef dingen die jullie als bewoners opvallen graag door. Ook bij twijfel.
 

Afspraken over de papier-container

De kleinere container (papier) wordt een maal per twee weken (in de even week) op donderdag naar buiten gezet en na leging weer in de kelder teruggezet. Jan en Nel hebben zich bereid verklaard deze taak voorlopig op zich te nemen.

 

Afspraken over waterontharder

Controle een bijvullen van zout in het zoutvat is een taak van Olav (ongeveer 2x per kwartaal). Ook het spoelen van het grove waterfilter wordt door hem periodiek (1x per kwartaal) gedaan. In de toekomst zal er een keer extra moeten worden ontsmet.

 

Afspraken over vervangen defecte lampen

Olav vervangt zo nodig de lampen in de algemene ruimte. Laat het hem graag weten als er defecten zijn.

 

Afspraken over de gemeenschappelijke tuin

Ons gebouw heeft van de acht gebouwen de grootste voortuin. Dat ligt aan de plaatsing van ons gebouw verder de vijver in dan bij de andere gebouwen. Onder onze bewoners bestaat al vanaf de start in 2010 de afspraak dat wij de tuin zelf onderhouden. Deze afspraak is in 2016 nog eens in onze VvE vergadering bevestigd. Toen is ook besloten om een tuincommissie in te stellen die met voorstellen is gekomen om de tuin gedeeltelijk te renoveren. Deze renovatie hield in dat op elk perceel een deel van de bodembedekking (cotoneasters) is verwijderd om ruimte te maken voor kleine perkjes met nieuwe planten. Verder zijn er ook enkele plantenbakken met sierboompjes en bloeiende planten neergezet om het vooraanzicht van ons appartement te verfraaien.

De tuincommissie heeft het benodigde gereedschap aangevuld waarmee de tuin goed zelf kan worden onderhouden. Dit gereedschap is opgeborgen in onze werkkast in de kelder.

De leden van de tuincommissie zorgen ook voor de uitvoering van het onderhoud gedurende het hele seizoen. Dit komt in grote lijnen op het volgende neer:
– het wieden van het onkruid in de perken en in de bestrating er omheen
– het bijsnoeien van struiken die te wild uitgroeien
– het gezamenlijk onderhoud van het perceel dat wij samen hebben met J2 het water geven aan de sierboompjes en het op tijd sproeien van de tuin als het te droog is
– het vervangen van planten die dood of ziek zijn geworden

De tuincommissie bestaat uit de volgende personen:
– Jan en Truus Daniels
– Leo en Joke Grimbergen

In de praktijk is gebleken dat ook andere bewoners regelmatig spontaan bijspringen als dat nodig of gewenst is.
In de VvE vergadering van april 2018 is wel besloten om het zware werk – bv. het kort snoeien van de bodembedekking – uit te besteden, vooral met het oog op de toekomst als wij minder vitaal zijn geworden. Het onderhoud proberen wij wel zelf te blijven doen.