Thuisbatterij

Een thuisbatterij (of thuisaccu).

Een thuisbatterij is financieel in 2024 niet rendabel, maar voor een thuisbatterij bestaan nog andere argumenten. Dinsdag 13 februari 2024 stemde de Eerste Kamer over het afbouwen van de salderingsregeling. Het wetsvoorstel van minister Jetten werd niet aangenomen maar afgekeurd. De salderingsregeling zou blijven bestaan. Intussen heeft de nieuwe regering besloten de salderingsregeling op 1 januari 2027 af te schaffen. Helaas blijkt opnieuw de onvoorspelbaarheid van de overheid.

Berekening
We gingen uit van een huishouden dat 3000 kWh per jaar gebruikt en met zonnepanelen diezelfde hoeveelheid stroom produceert. Zonder thuisbatterij zou dit huishouden 32 procent van de zelfopgewekte stroom direct in huis verbruiken. Met een thuisaccu van 5 kWh verdubbelt dit tot 64 procent. Een grotere batterij leidt vervolgens niet tot noemenswaardige verschillen, de zelfconsumptie blijft rond de 68 procent steken. Pas met een opslagcapaciteit van 528 kWh wordt de maximale mate van zelfconsumptie van 85 procent bereikt.

Verdien je een thuisaccu voor zelfconsumptie terug?
Door niet een derde, maar twee derde van je eigen zonnestroom zelf te gebruiken, bespaar je feitelijk dus een derde van je jaarlijkse stroomverbruik maal het tarief waarvoor je dit normaliter van je energieleverancier had moeten afnemen – gemiddeld 35 cent. Daarvan moet je nog wel iets aftrekken, want had je deze zonnestroom terug geleverd aan het net, dan kreeg je daar 80 procent van het kale afnametarief voor, oftewel 16 cent. Op jaarbasis zorgt een thuisbatterij op deze manier voor een besparing van zo’n 200 euro. Deze batterij zou je binnen zijn verwachte levensduur dus bij lange na niet terugverdienen.

Financieel is zelfconsumptie geen doel op zich
Volgens ons zou het dan ook geen doel moeten zijn om te streven naar een zo groot mogelijke mate van zelfconsumptie. Al met al willen we als samenleving minder afhankelijk worden van fossiele bronnen. Het grootste deel van het jaar kun je de zonnestroom die je niet zelf nodig hebt prima kwijt aan de buren. Maar specifiek op de momenten waarop er meer aanbod van zonnestroom is dan vooraf verwacht is het belangrijk om het op te slaan. Het alternatief is immers dat zonnepanelen tijdelijk uitvallen, waarmee dus waardevolle zonnestroom verloren gaat.
Dat uitvallen wordt veroorzaakt door de stroomleverancier die de spanning van normaal 230V iets laat oplopen naar 253V. De grens van de micro-omvormers is dan bereikt en ze schakelen zich zelf uit. Als bescherming tegen beschadiging van de eigen apparaten.

Persoonlijke voordelen thuisbatterij

 • Investering zonder BTW.
 • Hoofdargument: Overtollige zonnestroom tijdelijk opslaan om die op een later tijdstip te kunnen gebruiken (geen BTW over eigen stroom).
 • Besparing: Efficiënter gebruik eigen opwek.
 • Energieonafhankelijkheid: De thuisbatterij als noodstroom-aggregaat gebruiken bij uitval netstroom en daarmee in bedrijf kunnen houden van eigen zonnepanelen.
 • De waarde van het appartement stijgt.
 • Optie om goedkope stroom op te slaan en te gebruiken (of terugleveren) als de stroom duur is (handelen).
 •   
  Algemene voordelen thuisbatterij

 • Het net wordt gestabiliseerd door eigen opslag energie.
 • Het milieu wordt ontlast.
 •   
  Merken en sites die interessant kunnen zijn:

 • Akutan (LFP)
 • Baas
 • Bliq (LFP)
 • Boerenbusiness
 • Enphase (Li-ion)
 • Ravitek
 • Sessy
 • SigEnergy
 • SolarEdge (Li-ion/LFP)
 • Solax (Li-ion/Loodzuur)
 • Soly
 • sonnen (LFP)
 • Sungrow
 •   
  Veiligheid en efficiëntie

 • Liefst geen batterij met Li-Ion, wel LiFePhos (LFP) dat is veel veiliger.
 • Optimaal gebruik: Met de rechtstreeks DC-gekoppelde opslagoplossing kan je, in tegenstelling tot AC-batterijen, vrijwel alle opgeslagen energie (tot wel 94,5%) zelf gebruiken om je huis van stroom te voorzien. En beperk je onnodig energie-verlies
 •   
  Veilige thuisbatterijen (LiFePo4, LFP)
  Akutan
  Bliq

  Vragen en opmerkingen.
  Heb je bij een 3 fase aansluiting (3x25A) ook een 3 fase thuisbatterij nodig?
  Montage liefs hangend in berging, niet op de vloer.
  Goede Wi-Fi verbinding of Ethernet (via koker?).