MJOP

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) beschrijft voor vele VvE’s de kosten voor het “groot onderhoud” over vele jaren. Niet al het onderhoud, maar het groot onderhoud. Met het MJOP wordt de maandelijkse servicebijdrage bepaald. Niet voor iedereen is helemaal duidelijk welke kosten onder het MJOP vallen en welke kosten niet.

Nieuwe definitie
Door sommigen wordt een nieuwe definitie van kosten van groot onderhoud voorgesteld:
kosten voortvloeiend uit periodieke werkzaamheden na een langere gebruiksperiode om de huidige staat van het gebouw in stand te houden, die niet als vervanging van belangrijke bestanddelen van het materieel van het gebouw zijn aan te merken en die niet kwalificeren als frequent voorkomende onderhoudskosten.

Een belangrijk bestanddeel is een onderdeel van een materieel vast actief (?) waarvan de kostprijs belangrijk is in relatie tot het totale materieel vast actief (?). Men geeft daarbij aan dat kleine vervangingen daarmee wel passen binnen groot onderhoud. Al met al concludeert men dat ondanks deze verduidelijking het onderscheiden van groot onderhoud ten opzichte van vervangingsinvesteringen een hogere mate van oordeelsvorming vergt.

Om deze theoretische benadering te verduidelijken lijken enkele voorbeelden op zijn plaats…….