Waterontharder

In augustus 2016 werd in ons gebouw een waterontharder geïnstalleerd. Uiteraard is er enige discussie aan vooraf gegaan. De bekende discussie over de voor- en nadelen van een dergelijke installatie, maar uiteindelijk bleek tijdens de stemming over deze investering dat iedereen voor het plan was.

De werking van een waterontharder is heel simpel.
Met behulp van een hars worden de harde ionen (Ca++ en Mg++) uit het water vervangen door zachte ionen (Na+). Natriumzouten zijn goed oplosbaar, calciumzouten slecht. Calciumzouten slaan eerder neer, zeker als water wordt verwarmd. Er komt door een waterontharder niet meer zout in het water, maar alleen zouten met een andere samenstelling. Daarbij hangt het af van de hoeveelheid moleculen in het aanvoerwater (het harde water) hoeveel zachte Na+-ionen er in het zachte water terecht komen. Als het hars verzadigd is met Calcium-ionen vindt automatische regeneratie plaats waardoor de harde calcium-ionen in de hars vervangen worden door goed oplosbare natrium-ionen. De calcium-ionen worden in de riolering weggespoeld. De overtollige natrium-ionen, die bij de regeneratie aanwezig zijn, worden eveneens in de riolering weggespoeld.
       

De meest hardnekkige misverstanden zijn::

 • door het water te ontharden wordt het water agressief voor de leidingen, met schade tot gevolg. Naar deze fabel is uitgebreid onderzoek gedaan en het is onjuist. De leidingen in huis worden alleen ontdaan van alle kalkaanslag die er al in zit. Ze worden eigenlijk weer als nieuw.
 • het is ongezond want je hebt kalk nodig voor je botten. Ook dit is onzin, want ruim 95% van het kalk dat wij voor onze botten nodig hebben halen wij uit onze voeding. Hetzelfde geldt voor de magnesium-zout.
 • het keukenzout (NaCl) dat in de plaats komt van de kalkzouten is slecht voor ons milieu en voor ons. Feit is dat de moleculen Calcium-zout een op een worden omgeruild voor evenveel moleculen Na-zout. Het worden niet meer moleculen, alleen zijn de Na-zouten goed oplosbaar en slaan zij niet neer. De calcium-zouten worden weggespoeld. Dat proces vindt plaats in de harscilinders van de waterontharder.

  
De voordelen zijn:

 • zacht water is beter voor alle apparaten die met warm water te maken hebben. Quooker of waterketel, wasmachine, stoom-strijkijzer, douchekop en douchecel, pannen, CV-ketel. Deze apparaten gaan dus veel langer mee.
 • zeep, wasmiddel en shampoo kunnen worden teruggebracht naar de helft of minder (veel beter voor het milieu en besparing op kosten).
 • zacht water is veel beter voor onze huid en haren.
 • de douche hoeft niet meer te worden gedroogd na het gebruik, er blijft geen kalklaag achter.
 • het water is heerlijk van smaak en niet zout.

  
Conclusie
Nu we twee jaar verder zijn is iedereen enthousiast en zou niemand het zachte water meer willen missen.
  

Uitleg installatie
          

De linker foto toont de aansluiting op de aanvoerleiding van het leidingwater. In het midden de twee harscilinders (per cilinder 30l hars) en het zwarte zoutvat, rechts geopend. Het zwarte kastje met de display is de controlerende computer, die een aansluiting van 230V nodig heeft voor de voeding van 12V voor de computer die het regeneratieproces gedurende de nacht regelt. Voor de rest werkt het systeem op de waterdruk in de waterleiding. Er zit geen pomp in de installatie.

De afvoerleiding van de zoutoplossing na regeneratie. Door de vloer van de hydrofoorruimte en aansluiting op het riool van de hydrofoorruimte. Het zijn enkele liters zoutoplossing per 4 dagen die we niet los in het putje wilden laten lopen, maar via een vaste aansluiting op de riolering.

Periodiek onderhoud installatie
Behalve aanvullen van zout in het zoutvat is er vrijwel geen onderhoud aan de installatie nodig, het systeem werkt geheel zelfstandig.

 • ongeveer een maal per 4 dagen regenereert de installatie zich zelf door de hars te ontdoen van de calcium-zouten en te vervangen door natrium-zouten.
 • bij deze regeneratie wordt de installatie tevens ontsmet, door een kleine hoeveelheid chloor die door elektrolyse ontstaat en daarna geheel wordt weggespoeld.
 • ongeveer 1x per vier tot zes weken moet er 25kg zout worden aangevuld in het zoutvat. Gewoon keukenzout in tabletvorm (25kg kost ongeveer € 6,50).
 • ieder kwartaal moet het groene filter worden teruggespoeld door de groene kraan open te draaien en enkele liters water in een emmer op te vangen en weg te gieten.

Het bedrijf waar wij de installatie hebben gekocht is de firma Aquintos uit Duitsland.

Factuur waterontharder 2016 (in duplo)

Deze firma is gevestigd in Voerde een plaatsje tussen Emmerik en Oberhausen. De montage en het afregelen vond binnen één dag plaats.
Behalve zout bijvullen is er geen enkele handeling aan de installatie nodig geweest in deze eerste twee jaar. Na bijna 4 jaar zonder enig probleem was schoonmaken van de terugslagklep noodzakelijk. De klep lekte iets water en werd door ons zelf schoongemaakt en met wat vaseline sluitend gemaakt.

Het zout noodzakelijk voor verzachting van het water bestellen wij in zakken van 25kg en in tabletvorm bij Eurosalt in Rotterdam. Eén maal per twee jaar worden 40 zakken bij ons afgeleverd. De kosten zijn ongeveer € 250 per twee jaar inclusief BTW en aan huis bezorgd.
  
Instelling hardheid
Met de schroef in het midden van de foto kan de hoeveelheid normaal (niet onthard) leidingwater worden bepaald die men wil toevoegen aan het ontharde water. Wij zijn begonnen met geheel onthard water, dus een dH van 0.

Het is te overwegen om na een langere periode een klein beetje normaal water middels een bypass te mengen met het ontharde water.
Middels titratie kan de juiste bijmenging worden gemeten en naar eigen wens worden ingesteld. Zo’n titratie-set is in ons bezit.

Het omslagpunt is duidelijk zichtbaar. En daarmee de hardheid van het water.