Welkom

Hartelijk welkom op de eigen web-site van ons gebouw

Voorschoten, juni 2021

Geachte nieuwe eigenaar/bewoner van een appartement in ons gebouw, of gewoon als bezoeker van deze site.

Deze informatie is samengesteld door het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van Fresia J3 in de Thea Beckmanstraat 30-42 te Voorschoten. Wij brengen u hiermee op de hoogte van de belangrijkste informatie over dit kleinschalige appartementencomplex. 

Als nieuwe bewoner feliciteren wij u met uw nieuwe appartement. Het bestuur van de VvE en de medebewoners wensen u heel veel woonplezier.
Als gewone bezoeker van deze site nodigen wij u van harte uit om het algemene gedeelte te lezen. Wij hopen op uw begrip voor de ontoegankelijkheid van de besloten delen.

We beginnen dit verhaal aan de buitenkant, in de Thea Beckmanstraat en de vergelijkbare appartementen aan de Hugo Clausstraat, daarna nemen wij u mee naar binnen.
Zoals u mogelijk weet zijn er acht vergelijkbare gebouwen, waarvan er vier staan in de Thea Beckmanstraat en vier in de Hugo Clausstraat (zie ook de informatie bij Historie). Deze acht gebouwen hadden de bouwnummers Fresia J1 t/m J8. Daarbij zijn de oneven gebouwnummers aan elkaar gelijk en de even gebouwnummers eveneens. Er bestaan van deze gebouwen dus twee types. Hoewel ieder oneven gebouw bouwkundig verbonden is met een even gebouw door een hellingbaan naar de garages heeft ieder gebouw zijn eigen VvE. Er zijn in totaal dus acht VvE’s.

Aan de zon-kant van onze gebouwen bevindt zich de vijver. Met zijn prachtige uitzicht, de kinderen die er in de zomer niet alleen omheen spelen, maar er ook op varen en er in zwemmen (ze kunnen er staan). In de winter was de vijver sinds 2010 enkele keren dichtgevroren en heeft de buurt kunnen schaatsen. Met koek en zopie en muziek.

Nu nemen wij u graag mee naar binnen en vertellen u hoe wij hier wonen.

Het bestuur van onze VvE Fresia J3 bestaat uit drie eigenaren:
1. Voorzitter Jan Daniels (nr. 36) (afgetreden op 21 maart 2023)
2. Secretaris Paul Verhoeff (nr. 30)
3. Penningmeester Jan Morsch (nr. 38)

Jaarlijks zijn er twee algemene ledenvergaderingen (ALV).
Over actuele vragen en/of problemen is er veelal mail-contact. Voor direct onderling contact hebben wij een groeps-WhatsApp. Graag ontvangen we z.s.m. uw telefoonnummer en email-adres. Naast onze eigen VvE bestaat er intensief overleg tussen de acht gebouwen, in het voorzittersoverleg (vroeger genoemd ‘de kopersvereniging’).

Minimaal eenmaal per jaar wordt er in het voorzittersoverleg met de andere gebouwen nagedacht en worden er besluiten genomen over zaken die ons allemaal raken. Als voorbeeld noem ik de schilder-werkzaamheden die centraal worden georganiseerd en de zaken betreffende de vijver of het groen om de vijver heen en rond onze gebouwen.

Het is onze stellige overtuiging dat wij allemaal hetzelfde belang hebben, namelijk op een plezierige wijze samen wonen onder dit dak. Daartoe achten wij het van groot belang om de onderlinge cohesie te bevorderen door betrokkenheid bij zo veel mogelijk facetten van het samen wonen en het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimte. Wij doen om die reden veel zelf, zowel in het gebouw als in de tuin.
Er bestaat een rooster voor de onderlinge verdeling van de werkzaamheden.
De tuincommissie neemt initiatieven betreffende het tuinonderhoud.

Oplevering van ons gebouw
Op 28 september 2010 werd ons gebouw opgeleverd. Sindsdien hebben wij in goed overleg tussen alle eigenaren verbeteringen aangebracht.
Het trappenhuis werd aangekleed door vaste vloerbedekking en prachtige foto’s in mooie lijsten. De entree hebben wij gezellig gemaakt door twee ruime stoelen en een plant die er echt uitziet, maar dat niet is. In 2017 is de entree opnieuw geschilderd.

Het energieverbruik van de algemene ruimte is gehalveerd met behoud van veiligheid en comfort. Het trappenhuis had twee kleine vaste ramen, die sinds 2014 ook naar binnen toe open te maken zijn, het schoonmaken wordt daardoor zeer vereenvoudigd. De buitenkant is verfraaid door twee plantenbakken met boompjes met een hardhouten bank ertussen. In onze tuin zijn drie bomen geplant en borders aangelegd. Het ziet er goed verzorgd uit. Het is hier zeer aangenaam wonen.

Aan onze gemeenschappelijke veiligheid werd eveneens gedacht.
We hebben maatregelen genomen om “flipperen” van de buitendeur en onze huisdeuren te voorkomen. Kerntrek-beveiliging werd aangebracht. De garage-roldeur werd van extra beveiliging voorzien. Inbraak in ons gebouw is daarmee een stuk moeilijker gemaakt.
Jarenlang hadden wij maar één pomp in onze vuilwaterput. Wij vonden het risico op overstroming van de garage, de liftkoker en de kelderboxen te groot. Daarom hebben wij een tweede vuilwaterpomp gemonteerd met een eigen afvoer.

In augustus 2016 hebben wij een gemeenschappelijke waterontharder laten installeren. Er doen veel verhalen de ronde over vooral de nadelen. Bijna alle nadelen berusten op vooroordelen. Mocht er behoefte zijn aan een toelichting op de voor- en nadelen zijn wij graag bereid deze te verstrekken. Als bewoners zijn we er heel tevreden over.

Financieel is onze VvE gezond. Wij hebben een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) waarin alle te verwachten onkosten zijn opgenomen. Wij proberen de maandlasten laag te houden, met behoud van voldoende reserve voor het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Bij vragen staan wij als bestuur van onze VvE graag voor u klaar.

Om als nieuwe bewoner snel vertrouwd te raken met uw nieuwe woonomgeving, is het onze traditie u een rondleiding te geven door het gebouw. Vraag er naar.

Hoe dan ook, wij proberen met alle eigenaren tezamen onze doelstelling te realiseren:
Veilig, comfortabel en plezierig samen wonen.

Jan Daniels, voorzitter bestuur VvE Fresia J3