Zonnepanelen (PV)

Algemeen

Bijna alle zonnepanelen die in Nederland (of elders) worden verkocht en geïnstalleerd komen uit China. Slechts een hele kleine fractie komt uit Duitsland en de VS.
De één is de firma First Solar die in Arizona (Tempe) in de VS PV ontwikkelt en produceert.
Verder is er de firma Meyer Burger in het oosten van de bondsrepubliek (BRD) en Solarwatt. Solarwatt is een van de marktleiders in Europa en staat goed bekend onder installateurs. Ook hun verzekering is goed.

Onze acht VvE’s en zonnepanelen

Binnen de acht VvE’s is er vanaf de oplevering in 2010 een aantal malen gesproken en gedacht over het plaatsen van zonnepanelen op onze zinken daken. De voorstellen daartoe hebben altijd veel weerstand opgeroepen: het is niet mogelijk, het is onveilig, ze waaien bij een beetje wind weg en het geeft schade aan het dak. Dat leek te worden bevestigd door de weigering van de installateurs van zonnepanelen die het niet aandurfden om deze te plaatsen, vermoedelijk mede vanwege de overvloed pannendaken die simpeler te bedekken waren.
Daar kwam nog bij dat er bij het eerste gebouw stormschade was opgetreden. Voor tegenstanders van zonnepanelen was dat hét bewijs dat het onveilig was om zonnepanelen te plaatsen. Dat de fels van de zinken banen was blijven staan (waar de zonnepanelen op gefixeerd worden) was voor de tegenstanders geen reden hun standpunt te herzien. Voor mij was het vast blijven zitten van deze felsen een overtuigend bewijs dat het dak geschikt was, sterker nog ik durf de stelling aan dat met zonnepanelen de schade voorkomen had kunnen worden.
Nu alleen nog een of meerdere installateurs vinden die het aandurfden. Begin 2024 bleek de afzet van zonnepanelen te stagneren en gingen installateurs opnieuw nadenken en vond ik er twee. Op hun sites stond dat er geen ongeschikte daken waren. Zij plaatsten op alle daken zonnepanelen. Geweldig.

De montage op het dak

Het monteren van zonnepanelen op een felsdak (zink).
De meeste bedrijven die zonnepanelen verkopen en installeren doen dat op daken met gewone dakpannen of platte daken met een laag van bitumen of EPDM. Daar hebben ze routine mee opgebouwd en daar zijn ze goed in. Bovendien was daar ruim voldoende vraag naar. Er was dus geen behoefte, laat staan noodzaak, om naar andere daken te kijken.
Als deze bedrijven tot de ontdekking kwamen dat op ons gebouw zink lag dat in banen aan elkaar werd geklonken trokken zij zich terug. Zij gaven te kennen dat een zinkendak niet geschikt zou zijn en durfden de installatie niet aan. Daar kwam verandering in door twee bedrijven die expliciet op hun site hebben opgenomen dat zij op alle daken zonnepanelen aanbrengen. Ook op zink.
Zongericht site: PV op een zinken dak 1 Deze site is niet meer bereikbaar. Failliet?
Zongeschikt site: PV op een zinken dak 2

De verbinding

Tussen de zonnepanelen op het dak en de meterkasten van de individuele appartementen leiden kabels de zonnestroom naar de meterkast (en het elektriciteitsnet). Door die kabels gaat de stroom die door de micro-omvormers is omgevormd van 400V DC (gelijkstroom) naar 230V AC (wisselstroom) met 50Hz.
Binnen onze meterkasten zijn tijdens de bouw twee verticaal lopende onderlinge verbindingen aangebracht. Het gaat om PVC-buizen met een diameter van 40 en 50mm, zie foto. Daar doorheen gaan de CAI-kabels (40mm) en de telefoonkabel (50mm). In die buizen is nog voldoende ruimte beschikbaar om de kabels te trekken die de micro-omvormers achter de zonnepanelen verbinden met het elektriciteitsmeter in de meterkast. De verbinding is dus vrij simpel te maken. De monteur van het glasvezelbedrijf zag er geen probleem in om die kabels erbij te plaatsen.
 

De kabel

Voor 1 fase omvormers wordt 3 aderige kabel gebruikt van 3 x 2,5mm2 en voor 3 fase omvormers 5 x 2,5mm2. Met een diameter van de kabel tussen 10mm en 14mm.
Om kabelverliezen te beperken dient de kabel van de omvormer (achter het zonnepaneel) naar de meterkast bij voorkeur niet langer dan 20 meter te zijn.

De verzekering

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een gebouw is het noodzakelijk goed naar de risico’s te kijken en die af te dekken bij een verzekering van de leverancier of van de eigen opstalverzekering. Heel veel bedrijven leggen dat risico gewoon bij de klant neer en praten er niet over. Er zijn leveranciers die dat anders doen en de geplaatste panelen all-risk verzekeren. In principe voor 5 jaar gratis. Daarna voor een relatief klein bedrag (<€ 500) te verlengen voor opnieuw 5 jaar. Panelen van SolarWatt zijn zo verzekerd.
Zie Verzekering zonnepanelen van SolarWatt

Het eerste legplan

Ons plan is om klein te beginnen en later eventueel uit te breiden. We willen zo min mogelijk terug moeten leveren. We toppen daarmee ons verbruik af en dus de vaste kosten. In een later stadium zouden nog meer panelen kunnen worden geplaatst. Ook op het steile dakgedeelte.
In eerste instantie betekent dat aanleg van twee zonnepanelen voor ieder appartement. Dat zijn in totaal 14 panelen. Daar zouden we nog een of twee panelen voor de algemene ruimte aan toe willen voegen. Totaal zijn dat dus 16 panelen. Uit de berekening bleek dat die 16 panelen in één lange rij op ons dak passen. Net boven het terras van het penthouse. Zoals het legplan toont.
 

 
De bruikbare breedte van het dak omvat 28 banen zink van HOH 60cm.
De belegbare breedte is dus 16,8 meter. Bij zonnepanelen met een breedte van ongeveer 1000mm kunnen daarmee 16 panelen op één rij worden gelegd. Tot 1050mm nog net 16, vanaf een breedte van 1060mm slechts 15 en bij een breedte van 1134mm worden dat er maar 14.
De afstand tussen dakgoot en dakkap (schoorsteen) is ruim 2300mm. Dat betekent dat zonnepanelen in landscape gelegd twee boven elkaar kunnen worden geplaatst. Met één paneel minder direct onder de dakkap.
Bij een lengte van 1722mm passen er 9 panelen op één rij, dus 18 in een dubbele rij.
Afstanden dakranden: hou altijd een afstand van circa 20 cm tussen de zonnepanelen en de dakrand, dakgoot en nok. We noemen dit de zogenaamde No-Go-zone.
 
Maten van SolarWatt (Duits) 1134x1722mm


Programma van eisen zonnepanelen (garanties en verzekering)

Offertes