Zonnepanelen (PV)

Vraag en aanbod zonnestroom
Een jaaroverzicht van de opbrengst van zonnepanelen van een huishouden met een jaarverbruik van 4500kWh. De eerste tabel toont de cijfers zonder warmtepomp. De tweede tabel met een warmtepomp. Met warmtepomp gaat het stroomverbruik van 4500 naar 7000kWh op jaarbasis. Het probleem is dat zonnepanelen overdag veel energie leren en ’s nachts geen. Iets soortgelijks speelt tussen zomer en winter. In de zomer wordt veel stroom opgewekt, in de winter weinig. Onze behoefte aan stroom loopt niet parallel aan de productie. Om deze reden werden de laatste jaren het aantal panelen afgestemd op de lagere opbrengst in de winter. Dus veel meer zonnepanelen dan het verbruik in de zomermaanden. Het teveel aan opbrengst werd aangeboden aan de stroomleveranciers, die dat terug kochten en aan anderen gebruikers aanboden. Geleidelijk aan is het overschot zo groot geworden dat de leveranciers het niet meer kwijt kunnen. Het aanbod is groter geworden dan de vraag. Het gevolg is dat de prijs zakt. Zelfs zo dat er nu voor terug levering moet worden betaald. Ik vind dat een logische ontwikkeling.

Hier de video die deze tabellen nader toelicht en daarbij ingaat op de vraag of het rendabel is om een thuisaccu aan te schaffen om het overschot aan stroom op een ander moment te kunnen gebruiken. Vooral in de avond en liefst ook nog in de winter.
Is een thuisaccu rond 2023 zinvol?
De terugverdientijd van een thuisaccu is in 2023 ergens tussen de 12 en 20 jaar. Dat is op dit moment dus niet rendabel. Pas na 2031 (als de saldering compleet is gestopt) zou dit kunnen veranderen en mogelijk wel aantrekkelijk worden. Verder hangt het uiteraard sterk af van de stroomprijs. Een hoger tarief voor 1 kWh (nu rond de 25 eurocent) zoals tijdelijk in 2022 door de oorlog in Oekraine het geval was, maakt een thuisaccu en zonnepanelen veel interessanter.

Overzicht zomer/winter
Zoals in kolom 2 te zien is leveren zonnepanelen in de zomer veel meer energie op dan in de winter, doordat de dagen in de zomer veel langer zijn en de zon meer energie oplevert (door hogere stand).
In het verleden was het mogelijk, om het teveel aan energie dat de panelen in de zomer opleverden, in de winter van je verbruik af te trekken. Dat wordt salderen genoemd, maar dit salderen wordt geleidelijk aan afgeschaft. Vanaf 2031 kan er helemaal niet meer worden gesaldeerd. Verder bleek in 2023 dat de teveel opgewekte energie vaak niet meer kon worden terug geleverd aan de stroomleverancier, en zeker niet tegen een redelijk tarief. Als laatste maatregel werden er maandkosten in rekening gebracht voor het terug leveren. Door deze drie veranderingen werd het steeds minder interessant om meer stroom op te wekken dan het eigen maximale gebruik per uur of dag. Anders gezegd is het steeds belangrijker om de zelf opgewekte stroom ook zelf te gebruiken.

Kan de eigen overproductie worden opgevangen?
Een thuisaccu kan het tekort aan opbrengst van zonnepanelen in de winter niet oplossen. Je zou willen dat je het overschot aan stroom van de zomer zou kunnen opslaan voor de winter, maar dat lukt niet met de huidige capaciteit van de accu’s. Wel kan je met een accu het tekort in de avond opvangen door het opgeslagen overschot aan stroom van overdag. Pas als de salderingsmogelijkheden compleet zijn afgeschaft, de capaciteiten van thuisaccu’s sterk zijn verbeterd en de prijzen verder zakken zullen thuisaccu’s mogelijk lonend worden. Dus niet voor 2031.

Nieuwbouw appartementsgebouwen
Bij nieuwbouw volgt men om die reden een ander principe. Men gaat niet uit van de maximaal benodigde hoeveelheid stroom, maar het minimum. Er worden vaak maar 2 panelen per appartement aangebracht. Daarmee wordt overdag een deel van de behoefte aan stroom gedekt. Als het licht is zullen deze 2 panelen continu rond de 700 Watt opleveren. Je eigen verbruik wordt op dat moment dus met 700W verlaagd. Een warmtepomp die vele uren per dag werkt wordt dan veel goedkoper. Men levert dus niet terug aan het net, maar gebruikt de opgewekte stroom zelf. De investering is lager en het eigen stroomverbruik gaat omlaag.

Terug leveren stroom
Door alle maatregelen die elektraleveranciers nemen wordt het steeds minder aantrekkelijk om meer stroom op te wekken dan je zelf gebruikt. Anders gezegd, zorg er zoveel mogelijk voor dat je de door de eigen panelen opgewekte stroom ook zelf kunt gebruiken.

Huishoudelijke apparaten aansluitwaarde in Watt jaarkosten in €
Wasmachine 1000 59
Koelkast 50 70
Droger 2200 94
Vaatwasser 1200 100
Inductiekookplaat 1300 110

Het lijkt mij logisch om de apparaten dan aan te zetten als de panelen voldoende stroom opwekken. De maximaal opgewekte stroom is in dit overzicht 2200W. Bij 400W per paneel zouden dat er 5 zijn. Per appartement.

‘De toekomst van ons duurzame-energiesysteem is gebaseerd op microgrids. Het centrale distributiesysteem maakt plaats voor een decentraal ontwerp met energiecellen als bouwblokken. Vraag en aanbod wordt allereerst lokaal gebalanceerd, daarna pas op een hoger niveau.’

Gezien deze ontwikkeling stel ik een stapsgewijze opbouw voor. Te beginnen met 2 panelen per appartement. Als dat bevalt kunnen we in tweede instantie er per appartement twee panelen bij laten installeren. In een tweede rij van 14 tot 16.

Een legplan

Als we beginnen met de langste rij krijgt ieder appartement 2 panelen en zal bij een heldere dag 700-800Watt ter beschikking hebben.